Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfBook of Success: From tiny seeds to mighty treesA collection of meaningful stories about Save the Children’s journey of creating the best development environment for Vietnamese children. Tập hợp các câu chuyện ý nghĩa về hành trình của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em nhằm xây dựng một môi trường phát triển tốt đẹp nhất cho trẻ em.09/04/202412MB
application/pdfThông điệp diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 7 năm 2023Tổng hợp ý kiến đề xuất, kiến nghị của 188 trẻ em đại diện cho trẻ em cả nước tham gia diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 7 năm 2023. 08/09/20232MB
application/pdfThe process of supporting youth-led start-up projects Aiming to replicate the intervention model, approach and good practice, the EU/PARTICIPATION project has documented the process of supporting the implementation of start-up projects for ethnic minority youth. The project developed a set of "Process of supporting youth-led start-up projects" in three forms: poster, flyer and animated video. The process content is presented visually and vividly through attractive diagrams and storytelling with animated characters visualized according to the context of the Project. The product set is highly appreciated by concerned agencies for its feasibility, suitability, ease of understanding, and application to further promote achievements and replicate good practices in the implementation of youth-support programs effectively. 25/07/20232MB
application/pdfQuy trình hỗ trợ sáng kiến do thanh niên làm chủNhằm nhân rộng mô hình can thiệp, phương pháp tiếp cận, thực hành tốt, dự án EU/SỰ THAM GIA đã tài liệu hóa quy trình hỗ trợ triển khai sáng kiến khởi nghiệp cho các bạn thanh niên dân tộc thiểu số. Dự án phát triển bộ “Quy trình hỗ trợ triển khai sáng kiến khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số làm chủ” dưới ba hình thức: poster, tờ rơi và video hoạt hình. Nội dung quy trình được thể hiện trực quan, sinh động thông qua sơ đồ và hình thức kể chuyện hấp dẫn, sinh động với các nhân vật hoạt hình được hình tượng hóa theo bối cảnh của Dự án. Bộ sản phẩm được đánh giá cao bởi các đơn vị quan tâm về tính khả thi, phù hợp, dễ hiểu, dễ áp dụng để tiếp tục phát huy thành tựu, nhân rộng thực hành tốt trong việc triển khai các chương trình hỗ trợ thanh niên một cách hiệu quả.25/07/20232MB
application/pdfHướng dẫn lồng ghép: Phương pháp đánh thức tiềm năng não bộTài liệu hướng dẫn lồng ghép: Phương pháp Đánh thức tiềm năng não bộ cho trẻ 0-3 tuổi vào các hoạt động mầm non19/06/20233MB
application/pdfBộ thẻ trò chơi tại nhà-Cho người chăm sóc trẻQuyển sách là tập hợp các trò chơi tương tác mà cha mẹ, người chăm sóc trẻ có thể thực hành với trẻ từ 0-3 tuổi tại nhà. Quyển sách được phát triển dựa trên Phương pháp tiếp cận chung "Đánh thức tiềm năng não bộ cho trẻ từ 0-3 tuổi" phát triển bởi Tổ chức Cứu trợ Trẻ em.19/06/20232MB
application/pdfSổ tay thực hành Kĩ năng sống để thành công cho thanh niênSổ tay thực hành Kĩ năng sống để thành công dành cho thanh niên (tiếng Việt) | Practice book on Life skills for success for Vietnamese Youths (Vietnamese only) 16/04/202315MB
application/pdfTài liệu hướng dẫn giảng dạy Kĩ năng sống đề thành côngHướng dẫn chi tiết dành cho giảng viên các lớp TOT thực hiện các bài giảng về Kĩ năng sống để thành công cho thanh niên (tiếng Việt) | TOT trainers’ guide on Life skill for success teaching plans for Vietnamese youths (Vietnamese only) 16/04/202320MB
application/pdfLife skills for success | Kỹ năng sống để thành côngHandout on 18 Life skills for success for Vietnamese youths (Vietnamese only) | Tài liệu phát tay về 18 kĩ năng sống để thành công dành cho thanh niên (tiếng Việt) 16/04/202313MB
application/pdfSC Vietnam Country Strategic Plan 2022-2024 (bilingual)Country Strategic Plan of Save the Children in Vietnam, period 2022-2024 (in Vietnamese and English).06/04/20235MB
All Save the Children publications are free

Pages