Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfBộ thẻ trò chơi tại nhà-Cho người chăm sóc trẻQuyển sách là tập hợp các trò chơi tương tác mà cha mẹ, người chăm sóc trẻ có thể thực hành với trẻ từ 0-3 tuổi tại nhà. Quyển sách được phát triển dựa trên Phương pháp tiếp cận chung "Đánh thức tiềm năng não bộ cho trẻ từ 0-3 tuổi" phát triển bởi Tổ chức Cứu trợ Trẻ em.19/06/20232MB
application/pdfBook of Success: From tiny seeds to mighty treesA collection of meaningful stories about Save the Children’s journey of creating the best development environment for Vietnamese children. Tập hợp các câu chuyện ý nghĩa về hành trình của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em nhằm xây dựng một môi trường phát triển tốt đẹp nhất cho trẻ em.09/04/202412MB
application/pdfCFM Poster25/11/2021861KB
application/pdfChild Rights Situation Analysis Vietnam 2014Challenges remain for children from vulnerable groups including ethnic minority children.22/12/20153MB
application/pdfChild Safeguarding Dos and Don'ts25/11/20218MB
application/pdfCommunity-based Model for Improving Child Nutrition StatusA success story in improving child nutrition status at the community08/08/20163MB
application/pdfEvery Last Child Report400 million children worldwide face discrimination, because of their gender, ethnicity or religion, a disability... 26/04/20163MB
application/pdfFacts and Figures 2012Save the Children’s work in Vietnam focuses on health, education, child protection, poverty alleviation and emergency relief response.11/11/2013285KB
application/pdfFacts and Figures 2015 14/06/2016523KB
application/pdfGIỚI THIỆU CÁC HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNGBộ tài liệu sẽ hỗ trợ cộng đồng và gia đình tổ chức các hoạt động ngoại khoá hỗ trợ học sinh tiểu học đọc và viết thành thạo hơn. Phương pháp TCĐV cho học sinh tiểu học nhấn mạnh vai trò quan trọng ngang bằng nhau của nhà trường và gia đình trong việc hỗ trợ trẻ em học tập. 30/11/202110MB
All Save the Children publications are free

Pages