Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfJOINT STATEMENT: PREVENTION OF VIOLENCE AGAISNT CHILDRENThe joint statement of The Child Rights Working Group about Prevention of violence against children in Vietnam in English 13/01/2022162KB
application/pdfJOINT STATEMENT: PREVENTION OF VIOLENCE AGAISNT CHILDRENTuyên bố chung của Nhóm công tác về quyền trẻ em về việc phòng chống bạo lực trẻ em tại Việt Nam 13/01/2022214KB
application/pdfFacts and Figures 2012Save the Children’s work in Vietnam focuses on health, education, child protection, poverty alleviation and emergency relief response.11/11/2013285KB
application/pdfFacts and Figures 2015 14/06/2016523KB
application/pdfSave the Children Vietnam - BrochureSave the Children Vietnam - Brochure11/11/2013686KB
application/pdfCFM Poster25/11/2021861KB
application/pdfVietnam - Ending Malnutrition for Every Last ChildEthnic minority children in Vietnam have been facing a striking gap in nutrition as a result of poverty and limited knowledge of nutrition.14/06/20161MB
application/pdfThông điệp diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 7 năm 2023Tổng hợp ý kiến đề xuất, kiến nghị của 188 trẻ em đại diện cho trẻ em cả nước tham gia diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 7 năm 2023. 08/09/20232MB
application/pdfBộ thẻ trò chơi tại nhà-Cho người chăm sóc trẻQuyển sách là tập hợp các trò chơi tương tác mà cha mẹ, người chăm sóc trẻ có thể thực hành với trẻ từ 0-3 tuổi tại nhà. Quyển sách được phát triển dựa trên Phương pháp tiếp cận chung "Đánh thức tiềm năng não bộ cho trẻ từ 0-3 tuổi" phát triển bởi Tổ chức Cứu trợ Trẻ em.19/06/20232MB
application/pdfSave The Children Brochure (English)Save The Children Brochure in English25/11/20212MB
All Save the Children publications are free

Pages