Document resources

TÀI LIỆU SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ

TÀI LIỆU SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ

Đây là tài liệu dành cho người điều hành (NĐH) câu lạc bộ người chăm sóc trẻ (CLB NCST) tại địa phương. Tài liệu này bao gồm: các bước thực hiện một buổi sinh hoạt CLB, đồ dùng văn phòng phẩm cần chuẩn bị cho từng buổi, và nội dung cụ thể cho từng buổi sinh hoạt CLB NCST theo khung chương trình của Phương pháp Tăng cường kỹ năng đọc – viết cho học sinh tiểu học.

Download the file

Recent photographs

Joining a reading activity in school

Ethnic minority children

Joining a reading activity in school

View full-size image