Save the Children received Certificate of Merit from Minister of MOLISA | Tổ chức Cứu trợ Trẻ em nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH

Monday 25 December 2023
On 06 December 2023, Save the Children (SC) was honored to receive the Certificate of Merit from the Minister of Labor, Invalids and Social Affairs for the significant contributions to the child rights implementation in Vietnam. SC was the only international organization in Vietnam working on children’s area to be recognized and awarded on this important occasion.
 
 
Previously, on 01 December 2023, at the 4th Congress, term 2023-2028 of Vietnam Association for Protection of Children Rights (VACR), SC has been recognized and awarded for our contribution to VACR's effective implementation of its duties during the term 2018-2022. The Awarding ceremony was attended by leaders of Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs, related stakeholders and 270 delegates.
 
 
Also within the Congress, in the morning of 30 November 2023 at the Presidential Palace, representatives of organizations and individuals with significant contribution to children's work were honored to meet Her Excellency Vice President Vo Thi Anh Xuan and received her recognition for their contributions. 
 
 
Moreover, recently on Dec 26th, SC was among iNGOs to receive the Award from the Vietnam Union of Friendship Organizations for the significant contribution to the sustainable development of Vietnam in 2023. 
 
 
These recognitions from governmental agencies have been an invaluable honor and a great motivation for SC to continue on the journey of bringing a brighter future for every child in Vietnam.
 
--------------
 
Ngày 06/12/2023, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SC) vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vì đã có nhiều đóng góp trong công tác trẻ em tại Việt Nam. SC là tổ chức quốc tế duy nhất làm việc trong lĩnh vực trẻ em được biểu dương và khen thưởng trong dịp quan trọng này.
 
 
Trước đó, ngày 01/12/2023, tại Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam (VACR), SC cũng được lãnh đạo Hội ghi nhận và trao tặng Bằng khen vì những đóng góp và hỗ trợ để Hội triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2018-2022. VACR là một trong những đối tác quan trọng của SC, trong 5 năm vừa qua, SC đã và đang hợp tác cùng VACR thực hiện các dự án về quản trị quyền trẻ em. Lễ trao tặng bằng khen có sự tham gia và chứng kiến của lãnh đạo Bộ LĐ-TB & XH, đại diện các ban ngành liên quan cùng 270 đại biểu tham gia Đại hội.
 
 
Cũng trong khuôn khổ Đại hội, vào sáng 30/11/2023 tại Phủ Chủ tịch, đại diện các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác trẻ em đã vinh dự được gặp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và được Bà ghi nhận những đóng góp của mình. 
 
 
Mới đây, vào ngày 26/12, SC cũng nằm trong số các tổ chức phi chính phủ quốc tế nhận được Giải thưởng của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) vì có đóng góp đáng kể cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong năm 2023.
 
 
Những sự ghi nhận này từ các cơ quan chính phủ là niềm vinh dự vô giá và là động lực to lớn để SC tiếp tục trên hành trình mang đến một tương lai tươi sáng hơn cho mọi trẻ em tại Việt Nam.