Thông báo kêu gọi đề xuất dự án EU/Sự tham gia tại Yên Bái

Tuesday 27 October 2020

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đang kêu gọi các hồ sơ đề xuất dự án cho hợp phần “Thanh niên dân tộc thiểu số được nâng cao năng lực thông qua việc hỗ trợ và triển khai các sáng kiến khởi nghiệp và phát triển xã hội” thuộc Dự án “Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam” do Liên minh Châu Âu tài trợ, được triển khai tại 9 xã trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, Việt Nam. Các tổ chức/ đơn vị quan tâm có thể tìm hiểu Thông báo kêu gọi đề xuất dự án và Hướng dẫn triển khai Đối với gói tài trợ cho đơn vị thứ ba thuộc Dự án do Liên minh Châu Âu tài trợ tại đây, và tại văn phòng Trung tâm hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi (SUDECOM), ngõ 332, đường Đinh Tiên Hoàng, tổ 3, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Thời hạn gửi hồ sơ đề xuất dư án là 17h00, ngày 10/11/2020.

Thời gian tổ chức Phiên cung cấp Thông tin về Kêu gọi nộp đề xuất dự án này dự kiến được tổ chức tại văn phòng Trung tâm SUDECOM vào 14h00 ngày 2/11/2020.

----------

Save the Children – Vietnam country office is seeking proposals for the lot “Support vulnerable ethnic youth in the start-up of project and support to their implementation” of the project “Participate: Empowered CSOs and ethnic minority youth for active participation in decision making in Yen Bai, Vietnam” funded by the European Union. The full Applicants’ Guidelines and the Operational Manual for award of sub-grants to third parties under European Union-funded projects are available for consultation here, and in hard copy at the office of Center for Sustainable Development of Mountainous Communities (SUDECOM), address: alley 332, Dinh Tien Hoang Street, number 13, Yen Thinh ward, Yen Bai City, Yen Bai.

The deadline for submission of proposals is 5:00 PM on November 10, 2020.

An information session on this Call for Proposals will tentatively be organized at SUDECOM office at 2:00 PM on November 2, 2020.