Promoting active participation of Yen Bai youth in socio-economic development

Wednesday 24 June 2020

On 19 June 2020, the project “Participate: Empowered CSOs and ethnic minority youth for active participation in decision making in Yen Bai, Vietnam” funded by the European Union (EU) was launched by Save the Children (SC) and the Center for Sustainable Development of Mountainous Communities (SUDECOM) in Yen Bai city with the participation of relevant local authorities, representatives of local civil society organizations (CSOs), mass organizations and youth from nine project communes, Tran Yen district in Yen Bai province.

 Empowered CSOs and ethnic minority youth for active participation in decision making in Yen Bai, Vietnam group photo

The 3-year project with total amount of EUR 800,000 aims to build the capacities of target CSOs in Yen Bai province to support social and economic empowerment of vulnerable minority youth, their engagement and active participation in decision making and in the promotion of gender equality. With close collaboration between local authorities, mass organizations, CSOs, private businesses and youth, the project will provide support for at least for 4 CSOs, reach 300 ethnic minority young women and men aged 16 - 24 years, who will be involved in behavioral change activities and creating opportunities for ethnic minority and disadvantaged youth.

More than 60 representatives from provincial, district and commune levels participated in this launching workshop. This includes people from the People’s Committee; Department of Foreign Affairs; Department of Planning & Investment; Departments of Labor, Invalids and Social Affairs; Department of Education and Training; Department of Agriculture and Rural Development, Youth Union; Women’s Union; and the representatives of local CSOs, mass organizations and youth in project areas in Tran Yen district. Participants were introduced to the project, its objectives, expected results and 3-year project workplan (2020 - 2022).

 Empowered CSOs and ethnic minority youth for active participation in decision making in Yen Bai, Vietnam workshop activities

Speaking at the workshop, Mr. Nguyen Thanh Tu – Deputy Chief of Office of National Assembly delegation, People's Council and People's Committee of Yen Bai province - said that: “According to Tran Yen District Youth Union’s statistics in 2018, in the district, only 27% out of about 12,000 youth workers were officially trained and 30% made up youth unemployment. This project from EU and SCI is timely, as it contributes to our efforts to promote the sustainable development for local youths. We do hope that Save the Children’s technical expertise and long-established experience, together with the financial resources of European Union, will help us to enhance the overall impact of the project. We expect this project to be a pilot that can be sustained and replicated widely”.

“Save the Children has been working in Yen Bai province since 2000 with projects in Health and Nutrition, Education and Child Rights Governance. We highly appreciate the relationship and cooperation of the province, which will be a good foundation for the project”, said Ms. Sharon Hauser, Director of Program Development, Quality, and Advocacy of Save the Children. “2020 marks the 30th anniversary of our organization in Vietnam and this project will contribute to our three-year global strategy towards the achievement of our breakthroughs – by 2030 EVERY LAST CHILD has a healthy start in life, opportunity to learn and protection from harm”.

Ms. Le Thi Hong Hiep, Director of SUDECOM shared, “This is a great chance for SUDECOM to join hand with European Union and Save the Children to promote the active participation of youth, especially minority and disadvantaged youth in Yen Bai Province. Youth are the future generation of our country, and we hope that they will have more stable and happier lives through this project. Sharing the same goal with Save the Children, SUDECOM will support the capacity for start-up and the socio-economic development of vulnerable minority youth, their engagement and active participation in decision making and in the promotion of gender equality. We are pleased to be a part of this meaningful program to continue making positive impact in our communities and create a better future for the Yen Bai young populations.”

 Empowered CSOs and ethnic minority youth for active participation in decision making in Yen Bai, Vietnam

“The EU attaches great importance to working closely with youth. This approach is centred around three key principles: engage, connect and empower. Encouraging young people to become active citizens, agents of solidarity and positive change for communities is enshrined in a new EU Youth Strategy. I’m pleased to learn that a similar momentum of engaging an important segment of youth - ethnic minority youth - in all aspects of life, is taking place here in Yen Bai, Vietnam, under a project financed by the European Union”, said Mr. Tom Corrie, Deputy Head of Cooperation, EU Delegation to Vietnam

 Empowered CSOs and ethnic minority youth for active participation in decision making in Yen Bai, Vietnam discussion

Vào ngày 19 tháng 6 năm 2020, dự án "Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam" với sự tài trợ bởi Liên minh Châu Âu (EU) đã chính thức được khởi động bởi Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SC) và Trung hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi (SUDECOM) với sự tham gia của chính quyền địa phương, đại diện các tổ chức xã hội, cơ quan đoàn thể và thanh niên đến từ 9 xã trên địa bàn dự án thuộc huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Dự án được triển khai trong ba năm với tổng số tiền tài trợ 800.000 EUR với mục tiêu nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội tại Yên Bái, qua đó hỗ trợ nhóm thanh niên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy bình đẳng giới. Với sự phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, khối doanh nghiệp tư nhân và đặc biệt là thanh niên địa phương, dự án sẽ hỗ trợ tối thiểu 4 tổ chức xã hội, hướng tới hỗ trợ trực tiếp 300 nam và nữ thanh niên dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 16 đến 24. Những thanh niên này sẽ tham gia vào các hoạt động thay đổi hành vi và dự án sẽ kiến tạo cơ hội phát triển cho chính nhóm thanh niên dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống này.

Hơn 60 đại biểu đến từ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể có liên quan thuộc các cấp tại tỉnh Yên Bái, huyện Trấn Yên và 9 xã địa bàn dự án về dự hội nghị khởi động dự án. Họ là đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân; Sở Ngọai vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Đoàn Thanh niên; Hội Phụ nữ và các tổ chức xã hội địa phương, các tổ chức đoàn thể và thanh niên trên địa bàn dự án của huyện Trấn Yên. Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về dự án, những mục tiêu, kết quả mong đợi, kế hoạch hoạt động trong 3 năm triển khai dự án (2020 - 2022).

 Empowered CSOs and ethnic minority youth for active participation in decision making in Yen Bai, Vietnam presentation

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, nhấn mạnh “Theo con số thống kê năm 2018 của Đoàn Thanh niên huyện Trấn Yên, trên địa bàn huyện chỉ có 27% trong số khoảng 12.000 lao động thanh niên được đào tạo chính thức và 30% thanh niên thiếu việc làm. Sự hỗ trợ từ Liên minh Châu Âu và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em là rất kịp thời, góp phần vào nỗ lực của chúng tôi nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững cho thanh niên địa phương. Chúng tôi hy vọng rằng với chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm trong công tác vì trẻ em cùng với nguồn tài trợ của Liên minh Châu Âu, sẽ giúp chúng tôi tăng cường các tác động của dự án. Chúng tôi rất mong muốn dự án này sẽ thí điểm và có thể được duy trì và nhân rộng trong tương lai”.

“Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã triển khai nhiều dự án trong lĩnh vực Sức khỏe và Dinh dưỡng, Giáo dục và Quản trị Quyền Trẻ em tại Yên Bái từ năm 2000. Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ hợp tác của tỉnh. Đây là nền tảng tốt cho dự án này”, bà Sharon Hauser, Giám đốc Quản lý Chất lượng Chương trình và Truyền thông của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, cho biết. “Năm 2020, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em kỷ niệm dấu ấn 30 có mặt tại Việt Nam và dự án này sẽ đóng góp rất đáng kể vào tiến trình thực hiện chiến lược toàn cầu cho ba năm tiếp theo – Đó là đến năm 2030 MỌI TRẺ EM đều có được một khởi đầu tốt đẹp trong cuộc sống, có cơ hội được học tập và được bảo vệ khỏi mọi mối nguy hại.”

Bà Lê Thị Hồng Hiệp - Giám đốc Trung tâm SUDECOM - chia sẻ “Đây là cơ hội lớn cho SUDECOM khi đồng hành cùng Liên minh Châu Âu và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em trong việc thúc đẩy sự tham gia tích cực của thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Yên Bái. Thanh niên là thế hệ tương lai của đất nước, và chúng tôi hy vọng thông qua dự án này sẽ góp phần kiến tạo nên cuộc sống ổn định và hạnh phúc hơn cho thanh niên địa phương. SUDECOM có chung mục tiêu với Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực tự doanh và phát triển kinh tế - xã hội cho nhóm thanh niên yếu thế. Từ đó thúc đẩy sự tham gia tích cực của họ trong quá trình cải thiện đời sống và hướng tới bình đẳng giới. Chúng tôi rất vinh dự vì được trở thành một mảnh ghép của dự án đầy ý nghĩa này để có thể tiếp tục đóng góp những tác động tích cực cho cộng đồng của chúng ta và khởi tạo một tương lai tương sáng hơn cho thế hệ trẻ Yên Bái”.

“Liên minh Châu Âu rất coi trọng việc hợp tác chặt chẽ với thanh niên. Cách tiếp cận này tập trung vào ba nguyên tắc chính: tham gia, kết nối và nâng cao năng lực. Việc khuyến khích những người trẻ tuổi trở thành những công dân tích cực, những tác nhân của sự đoàn kết và thay đổi tích cực cho cộng đồng được quy định trong Chiến lược Thanh niên mới của Liên minh Châu Âu. Tôi rất vui khi thấy rằng dự án do Liên minh Châu Âu tài trợ tại Yên Bái đang tạo ra một động lực tương tự để gắn kết một bộ phận thanh niên quan trọng - thanh niên dân tộc thiểu số - trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống”, Ông Tom Corrie - Phó Trưởng ban Hợp tác Phát triển, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.