LAUNCHING THE PROJECT “STRENGTHENING CIVIL SOCIETY ORGANIZATION (CSO)’S RESPONSES TO COVID-19 PANDEMIC AND SUPPORT OF VULNERABLE YOUTH AND CHILDREN IN HANOI AND HO CHI MINH CITY”

Friday 23 September 2022

On September 22, 2022, Save the Children in collaboration with the Center of Help for Indigenous value promotion And Sustainable Environment (CHIASE) and Ho Chi Minh City Child Welfare Association (HCWA) organized a workshop to launch the project entitled “Strengthening Civil Society Organization (CSO)’s responses to COVID-19 pandemic and support of vulnerable youth and children in Hanoi and Ho Chi Minh City”. The workshop was attended by 40 delegates from state agencies, the European Union Delegation to Vietnam, Save the Children, partner organizations and youth representatives benefiting from the project. 

Financially supported by the European Union and implemented from April 2022 to June 2024, the project aims to support immigrant youth and children, especially those who are gender-vulnerable (e.g., girls, non-binary children and youth) to tackle the challenges posed by the COVID-19 pandemic so that they can access social protection services and decent work. 

At the workshop, the representative of the European Union delegation to Vietnam emphasized that protecting children's rights and improving the socio-economic status of young people are areas that the Union always prioritizes to promote. “Strengthening children's socioeconomic inclusion is essential to addressing poverty and marginalization across generations. We hope that the Project will contribute to supporting the implementation of Vietnam's National Action Plan for Children 2021-2030, as well as the recent recommendations of the United Nations Committee on the Rights of the Child related to the care of children who have lost their parents in the COVID-19 pandemic,” shared Ms. Kristina Bünde – Head of Cooperation Department representing the European Union delegation to Vietnam. 

Ms. Le Thi Thanh Huong – Country Director of Save the Children in Vietnam – shared at the event: “We are committed to working closely with the two partner organizations and stakeholders throughout the project implementation process, contributing to improving the quality of social protection services as well as addressing the employment needs of young people in the context of COVID-19 in particular and during the crises in general, to ensure that no one is left behind."

-----

Vào ngày 22/09/2022, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ giá trị bản địa và môi trường bền vững (CHIASE) và Hội bảo trợ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh (HCWA) tổ chức Lễ khởi động Dự án “Hỗ trợ thanh niên và trẻ em trong ứng phó với COVID-19” tại Hà Nội. Buổi lễ có sự tham gia của 40 đại biểu đến từ các cơ quan nhà nước, Phái đoàn Liên Minh châu Âu tại Việt Nam, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, các tổ chức đối tác và đại diện thanh niên hưởng lợi từ dự án.

Được hỗ trợ tài chính bởi Liên minh Châu Âu thông qua Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và triển khai trong thời gian từ tháng 04/2022 tới tháng 06/2024, dự án “Hỗ trợ thanh niên và trẻ em trong ứng phó với COVID-19” hướng đến hỗ trợ thanh niên và trẻ em nhập cư, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương về giới (như trẻ em gái, những người thuộc cộng đồng LGBTIQ+...) vượt qua những thách thức do đại dịch COVID-10 gây ra, từ đó tiếp cận được các dịch vụ bảo trợ xã hội và việc làm bền vững.

Đại diện phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam nhấn mạnh, bảo vệ quyền trẻ em và nâng cao vị thế kinh tế xã hội cho thanh niên là những lĩnh vực mà Liên minh Châu Âu luôn ưu tiên thúc đẩy. “Tăng cường hòa nhập kinh tế xã hội của trẻ em là điều cần thiết để giải quyết tình trạng nghèo đói và thiệt thòi qua nhiều thế hệ. Chúng tôi hy vọng Dự án sẽ góp phần hỗ trợ việc triển khai Chương trình Hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 của Việt Nam, cũng như thực hiện các khuyến nghị gần đây của Ủy ban Quyền trẻ em của Liên hợp quốc liên quan đến chăm sóc trẻ em mất cha, mẹ trong COVID-19,” bà Kristina Bünde – Trưởng bộ phận hợp tác đại diện phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam chia sẻ.

Bà Lê Thị Thanh Hương – Trưởng đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam - cho biết: “Chúng tôi cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với hai tổ chức đối tác và các bên liên quan trong suốt quá trình triển khai dự án, góp phần nâng cao chất lượng các dịch vụ bảo trợ xã hội cũng như giải quyết các nhu cầu về việc làm của thanh niên trong bối cảnh COVID-19 nói riêng và trong khủng hoảng nói chung, để đảm bảo không có ai bị bỏ lại phía sau."