Children’s Forum of District 10 – 2020

Monday 21 September 2020
On September 16 and 18, the People's Committee of District 10, Ho Chi Minh City and Save the Children jointly organized “Children’s Forum of District 10 – 2020” with the participation of representatives from the Department of Labor, Invalids and Social Affairs (DOLISA), leaders of the People's Council of District 10 and children representatives from five schools in the area.
School violence is still an on-going issue at all levels in schools and classrooms. To deal with it, the forum focuses on promoting children’s participation in the discussion of building safe and friendly school environments. The main topics include agreement on the definition of a safe and friendly school and children’s roles in contributing to that, safety in the classroom and on the way to and from school, promotion of child participation and right to play, and children’s physical and educational development.
The children will share their concerns and suggestions for the People’s Council and People’s Committee of District 10 to consider when designing and implementing policies and regulations on violence prevention in schools.
The forum is part of the “Improved protection and quality education for migrant and other marginalized and vulnerable children in Ho Chi Minh city”, implemented since 2013 by Save the Children, Department of Labor - Invalids and Social Affairs (DOLISA) and Department of Education and Training of Ho Chi Minh City (DET) with financial support from the IKEA Foundation.
Through capacity building for schools and communities, the project aims to strengthen child protection systems in all settings and enhance children’s access to quality education. Activities of the project are carried out in 50 primary and secondary schools in four districts in Ho Chi Minh city – Binh Tan, Thu Duc, Go Vap, Cu Chi.
___________

Trong hai ngày 16 & 18 tháng 9, UBND quận 10 tp. Hồ Chí Minh và Tổ chức Cứu trợ trẻ em phối hợp tổ chức diễn đàn trực tuyến ‘Lắng nghe tiếng nói trẻ em cấp quận năm 2020’. Sự kiện có sự tham gia đông đủ của đại diện Sở Lao động - Thương binh & Xã hội (DOLISA), lãnh đạo Hội đồng Nhân dân quận 10 cùng các trẻ đại diện từ 5 trường học trong quận.

 

Tình trạng bạo lực học đường vẫn đang là vấn đề nhức nhối ở tất cả các cấp học. Để giải quyết vấn đề này, diễn đàn tập trung vào việc thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong cuộc thảo luận về xây dựng môi trường học tập an toàn và thân thiện. Các chủ đề chính trong cuộc thảo luận bao gồm thống nhất định nghĩa về trường học an toàn, vai trò của trẻ em, an toàn trong lớp học và trên đường tới trường, thúc đẩy sự tham gia của trẻ em và quyền được vui chơi, cũng như sự phát triển về thể chất giáo dục của trẻ em.

Các em đã chia sẻ về những băn khoăn, cũng như đưa ra góp ý để Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Quận 10 xem xét trong khâu thiết kế cũng như thực hiện các chính sách, quy định về phòng chống bạo lực trong trường học.

Diễn đàn là một hợp phần của dự án “Trường học thân thiện và bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương tại Tp. Hồ Chí Minh” do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, Sở Lao động – Thương binh và xã hội cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đồng triển khai từ năm 2013, với nguồn hỗ trợ tài chính từ Quỹ IKEA.
Thông qua việc nâng cao năng lực cho trường học và cộng đồng, dự án hướng tới mục đích tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em ở mọi cơ sở và nâng cao khả năng tiếp cận của trẻ em tới giáo dục chất lượng. Các hoạt động của dự án được thực hiện tại 50 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn 4 quận của Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm Bình Tân, Thủ Đức, Gò Vấp, Củ Chi.