The campaign “Spreading Love - Education with Love”

Monday 21 December 2020
In order to raise awareness on the elimination of physical and humiliating punishments against children, Save the Children, together with Management and Sustainable Development Institute (MSD) collaborate with Child Rights Governance Network and Department of Children Affairs, and many other government partners to organize the campaign “Spreading Love - Education with Love”.
The campaign was held in October-November 2020 with a series of activities including the 21-day challenge "My home story - Education with Love", outdoor communication events, social media communication, and trainings for children and policy dialogue “Voices of children and stakeholders in promoting children's rights and ending physical and humiliating punishments against children”. We have managed to gain 200,000 reaches on social media. The Festival “Spreading Love” was held in Hanoi and Ho Chi Minh City with the participation of nearly 1,000 children, caregivers and representatives of related agencies. It also spread and positively inspired the community with the participation and accompany of some famous artists such as Meritorious artist Xuan Bac, Singer Chi Thien, Rapper Wowy ...
More than 60 children participated in the training on children's participation in the prevention of physical and humiliating punishments against children. They analyzed the situation and causes of punishments against children and proposed solutions to promote children's rights. They presented children's recommendations at the policy dialogue with the messages: “We love parents with heart, parents please don't love me with corporal punishment or scold!”. They expressed their wishes for their voices to be heard, understood and recognized by the state management agencies, schools, and parents.
--------
Chiến dịch “Lan tỏa yêu thương – Giáo dục bằng yêu thương”
Nhằm nâng cao nhận thức trong việc chấm dứt trừng phạt thể chất và tinh thần trẻ em, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, cùng với Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD), các tổ chức thuộc mạng lưới Quản trị Quyền trẻ em và các cơ quan chính phủ tổ chức chiến dịch “Lan tỏa yêu thương – Giáo dục bằng yêu thương”.
Chiến dịch được tổ chức vào tháng 10, 11 năm 2020 cùng với chuỗi các hoạt động bao gồm thử thách 21 ngày “Chuyện nhà mình – Giáo dục bằng yêu thương”, tổ chức sự kiện truyền thông ngoài trời, truyền thông trên mạng xã hội, tập huấn cho trẻ em và đối thoại chính sách “Tiếng nói trẻ em và các bên liên quan trong thúc đẩy quyền trẻ em và chấm dứt các hình thức trừng phạt thể chất và tinh thần trẻ em”. Chiến dịch đã đạt tới 200,000 lượt tiếp cận trên mạng xã hội. Ngày hội “Lan tỏa yêu thương” được tổ chức tai Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của hơn 1,000 trẻ em, phụ huynh và đại diện các cơ quan liên quan. Chiến dịch còn lan tỏa và truyền cảm hứng tới cộng đồng cùng sự tham dự của những nghệ sĩ nổi tiếng như Xuân Bắc, ca sĩ Chí Thiện, rapper Wowy,….
Hơn 60 trẻ em đã tham dự buổi tập huấn trang bị kiến thức về sự tham gia của mình trong việc ngăn chặn trừng phạt thể chất và tinh thần với trẻ em. Các em đã được phân tích tình huống và nguyên nhân của các hình phạt đối và đề xuất các giải pháp thúc đẩy quyền trẻ em. Các em đã trình bày đề xuất của mình trong buổi đối thoại với thông điệp: “Chúng con yêu bố mẹ, bố mẹ đừng đánh hay quát mắng chúng con”. Qua đó, các em đã bày tỏ mong muốn đươc lắng nghe, được thấu hiểu và được công nhận bởi các cơ quan quản lý nhà nước, trường học và phụ huynh.