WELL PREPARE TO RESPOND TO NATURAL DISASTERS

Monday 29 August 2022

Aiming at managing the current and future risks of and cultivating resilience for natural disasters, within the framework of the project "Comprehensive model for community resilience in Thua Thien Hue province", Save the Children and the province’s Standing Office of the Committee for Natural Disaster Prevention and Control, Search and Rescuesupported the local authorities of Phu Dien and Phu Gia communes, Phu Vang district, in conducting the Community Based Disaster Risk Assessment. Participants in the assessment were representatives of government departments at commune level and 250 local people including children, elderlies, people with disabilities, the youth and women in the two project communes. 

This assessment was facilitated by Technical Support Groups at commune level and Community Groups equipped with knowledge and skills on natural disaster risk assessment approach and tools. During the assessment, participants also identified the current and potential types of natural disasters in their communities.  Several risk reduction solutions were proposed, including organizing communication events to improve the knowledge and skills for children on disaster risk reduction in flood-prone areas, providing swimming lessons to children, encouraging villagers to evacuate livestock and evacuate early, training local people to prevent water-related diseases and cultivate adaptively to disasters and climate change. Besides, it was suggested that essential first aid and search and rescue equipment should be provided to community’s emergency response teams; the community’s early warning system should be improved; and the safe evacuation site for children and community should be upgraded. 

The assessment provided useful information for local authorities to develop the disaster prevention and control plan for 2021-2025 and the annual implementation plan. Its results also serve as a basis for integration of disaster risk reduction measures into the commune socio-economic development plan. With the active participation from local people in this process, Save the Children and our partners at local authorities believe that they are able to build a feasible disaster prevention and control plan and address the major needs in their communities. Furthermore, the plan will help improve the quality of their disaster prevention and control program and contribute to building comprehensive resilient communities in their areas. 

---

Nhằm chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với thiên tai trước mùa mưa bão đang đến, trong khuôn khổ Dự án “Mô hình toàn diện nhằm xây dựng cộng đồng an toàn tại tỉnh Thừa Thiên Huế”, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh đã hỗ trợ chính quyền hai xã dự án Phú Diên và Phú Gia (huyện Phú Vang) thực hiện đánh giá  rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng với sự tham gia của đại diện các ban ngành cấp xã, 250 người dân đại diện cho cộng đồng, bao gồm trẻ em, người khuyết tật, người già, thanh niên và phụ nữ tại hai xã dự án. 

Trong quá trình đánh giá, người dân đã tham gia xác định các loại thiên tai đã và có nguy cơ xảy ra tại cộng đồng và đề xuất các giải pháp giảm thiểu rủi ro bao gồm tổ chức các sự kiện truyền thông nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng chống thiên tai cho trẻ em và cộng đồng ở vùng bão lũ, tập bơi cho trẻ em, khuyến khích người dân sơ tán gia súc và sơ tán sớm, tập huấn cho người dân cách phòng chống các bệnh liên quan đến nước và canh tác thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, người dân cũng đề xuất trang bị thêm thiết bị sơ cứu và tìm kiếm cứu nạn cho các đội xung kích cộng đồng, cải thiện hệ thống cảnh báo sớm thiên tai và nâng cấp địa điểm sơ tán an toàn cho trẻ em và cộng đồng. 

Kết quả đánh giá  là cơ sở giúp chính quyền địa phương lập kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021 – 2025 và chương trình thực hiện hàng năm và  lồng ghép phòng chống thiên tai vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với sự tham gia tích cực của người dân, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em  và đối tác là chính quyền cấp xã tin tưởng sẽ xây dựng được một kế hoạch phòng chống thiên tai khả thi và đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của cộng đồng, từ đó cải thiện chất lượng chương trình phòng chống thiên tai của địa phương và góp phần xây dựng thành công cộng đồng an toàn toàn diện với thiên tai.