VUI ĐỌC TRÊN MÁY TÍNH BẢNG | LEARN TO READ THROUGH GAMING

Monday 8 January 2024
Từ tháng 10/2023, gần 2000 em học sinh lớp 1 và 2 tại 12 trường tiểu học tại 2 huyện Bố Trạch và Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã tham dự tiết học thử nghiệm sử dụng ứng dụng “Vui đọc cùng em” được phát triển bởi Tổ chức Cứu trợ Trẻ em trong dự án “Môi trường học tập an toàn và chất lượng” phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình. Những góp ý, chia sẻ của các em học sinh trong các tiết học thử nghiệm sẽ được cân nhắc trong quá trình cải tiến, hoàn thiện ứng dụng hơn nữa trong giai đoạn tới.
 
 
Em Mỹ, học sinh lớp 2 chia sẻ: “Buổi học hôm nay rất vui, con được kể chuyện và tham gia nhiều trò chơi. Con muốn có nhiều hình hơn để con được tô màu và vẽ nhiều hơn nữa.”
“Vui đọc cùng em” là ứng dụng hỗ trợ trẻ học đọc tiếng Việt sử dụng các trò chơi, bao gồm 300 bài đọc tương tác vui nhộn dựa trên chương trình học chính khóa, nhằm thu hút học sinh tiểu học đọc nhiều hơn và nâng cao kỹ năng đọc hiểu.
 
__________
From October 2023, more than 2300 students in grades 1 and 2 in Bo Trach and Quang Trach district, Quang Binh province participated in the pilot session of “Vui doc cung em” application, developed by Save the Children. This is an activity under “Safe back to school” project, which is implemented in collaboration with Quang Binh Department of Education and Training. The students’ comments and suggestions during the pilot lesson will be collected for application refinement and finalization in the next stage.
 
 
My, a 2nd-grade student, shared: “Today's lesson was very fun, I got to read stories and participate in many games. I want more pictures in the application so I can color and draw more.”
“Vui doc cung em” is a gamified reading program for young children, which consists of 300 fun and interactive textbook-based reading sessions. The application aims to attract primary-school students to read more and improve their reading comprehension skill.