VÌ TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC | CREATIVE TEACHERS FOR A HAPPY SCHOOL

Monday 8 January 2024
Trong tháng 11/2023, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình phát động chiến dịch “Giáo viên sáng tạo vì một trường học hạnh phúc”.
 
 
Sau một tuần phát động, chiến dịch đã nhận được sự tham dự của 25 giáo viên tại 12 trường tiểu học tại hai huyện Bố Trạch và Quảng Trạch với các video ghi lại các tiết học. Các video này sẽ là những sản phẩm thúc đẩy cho không gian đối thoại giữa đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và giáo viên.
 
 
Chiến dịch được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội để các giáo viên thể hiện sự sáng tạo, nâng cao kĩ năng, kiến thức, từ đó mang lại cho học sinh những giờ học hứng khởi và vui vẻ.
-----
In November 2023, Save the Children and the Quang Binh Department of Education and Training implemented the campaign "Creative teachers for a happy school".
 
 
After a week of launching, the campaign received the participation of 25 teachers at 12 primary schools in Bo Trach and Quang Trach districts with video recordings of their lessons. These videos will be used as material in dialogue with representatives of the Department of Education and training and teachers.
 
 
The campaign is expected to provide a space where teachers can demonstrate their creativity, improve their skills and capability, to bring students more interesting and happy lessons.