TỔ CHỨC CỨU TRỢ TRẺ EM TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI TỈNH ĐẮK LẮK | SAVE THE CHILDREN STRENGTHEN COOPERATION WITH DAK LAK PROVINCE

Monday 6 November 2023
Vào chiều ngày 23/10, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em vinh dự đón đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đăk Lắk, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành trực thuộc và một số huyện tới thăm và làm việc tại văn phòng Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Hà Nội. Nhân dịp này, hai bên đã cùng nhau thảo luận về tình hình triển khai các dự án trên địa bàn, nhu cầu của địa phương, định hướng ưu tiên và chia sẻ về các cơ hội hợp tác giữa UBND tỉnh Đăk Lắk và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em trong thời gian tới.
 
 
Năm 2023 đánh dấu 10 năm Tổ chức Cứu trợ Trẻ em hoạt động tại tỉnh Đắk Lắk với 9 dự án thuộc các lĩnh vực y tế và dinh dưỡng, bảo vệ trẻ em. Các dự án đã hỗ trợ trang thiết bị và kĩ thuật trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, sức khỏe dinh dưỡng học đường và thực hành bảo vệ trẻ em trong sản xuất cà phê. Sự kiện khẳng định một bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác giữa Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và tỉnh Đắk Lắk, nhằm mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em và người dân nơi đây.
 
Bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trở ngại để mang đến điều tốt đẹp nhất cho trẻ em. Tôi mong rằng tất cả trẻ em, không chỉ là trẻ em Đắk Lắk sẽ được thụ hưởng những sự trợ giúp tới từ Tổ chức Cứu trợ Trẻ em.”
 
 
----
SAVE THE CHILDREN STRENGTHEN COOPERATION WITH DAK LAK PROVINCE
On October 23, the People's Committee of Dak Lak province, together with provincial departments and districts visited Save the Children’s office in Hanoi. On this occasion, the two parties discussed the implementation of ongoing projects, shared local needs and future directions as well as exchanged cooperation opportunities in the coming time.
 
 
2023 marks the 10 years of Save the Children's presence in Dak Lak with 9 projects on health and nutrition and child protection. These projects have provided equipment and technical support on maternal and newborn care, school health and nutrition and child rights in business principles in the coffee sector. The meeting marked a new milestone in the strategic partnership between Save the Children and Dak Lak province and to bring a better future for children and people here.
 
 
Ms. H’Yim Kđoh, Vice Chair of Dak Lak People’s Committee shared: “Together, we will overcome all challenges to bring the best for children. I hope that not only children in Dak Lak but across the country can benefit from Save the Children’s support”.