TẬP HUẤN ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG ĐỌC VIẾT VÀO GIẢNG DẠY CHO GIÁO VIÊN MẦM NON-TIỂU HỌC | TRAINING FOR CORE TEACHERS TO APPLY THE LITERACY BOOST AND READY TO LEARN COMMON APPROACH IN BUILDING LESSON PLANS.

Thursday 28 March 2024

Vào ngày 10-13/01/2024, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp tổ chức Tập huấn cho giáo viên cốt cán cấp mầm non và tiểu học về việc áp dụng phương pháp làm quen với chữ cái, toán và tăng cường kĩ năng đọc, viết trong xây dựng kế hoạch bài học.

Gần 180 giáo viên đến từ các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã được tập huấn về các phương pháp tiếp cận chung của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em từ đó lên kế hoạch bài giảng và áp dụng vào công tác dạy học tại trường. Đây là hoạt động thuộc dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi tại Việt Nam (2022 - 2024)” do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tài trợ.

---

On 10-13th January 2024, Save the Children and the Department of Education and Training of Dong Thap province organized a Training for core teachers to apply the Literacy Boost and Ready to Learn common approach in building lesson plans.

Nearly 180 teachers from preschools and primary schools in Dong Thap province. were trained on Save the Children's Literacy Boost and Ready to Learn common approaches and planned lessons to apply them to teaching at their schools. This is an activity under the project "Improving the quality of education for disadvantaged children in Vietnam (2022 - 2024)" sponsored by Save the Children.