TĂNG CƯỜNG TIẾP CẬN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BÌNH ĐẲNG VÀ HÒA NHẬP CHO TRẺ EM VIỆT NAM | EQUAL DIGITAL LITERACY ENVIRONMENT WITH SOCIAL INCLUSION FOR CHILDREN IN VIET NAM

Monday 8 January 2024

Vào ngày 22/12/2023, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Tăng cường tiếp cận công nghệ giáo dục bình đẳng và hòa nhập cho trẻ em Việt Nam” tại thành phố Điện Biện Phủ. Dự án được tài trợ bởi Chính phủ Australia thông qua Chương trình Hợp tác Phi chính phủ Australia (ANCP). Hội thảo được tổ chức với sự tham gia của 50 đại biểu đến từ Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, các Sở, Ban, Ngành tỉnh Điện Biên và 7 trường tiểu học tham gia dự án.

Trong buổi hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về thực trạng của áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy của học sinh tiểu học tại địa phương, giới thiệu về dự án và ứng dụng “Vui đọc cùng em” được phát triển bởi Tổ chức Cứu trợ Trẻ em.

 

Ông Lê Quang Vinh, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng sau 2 năm thực hiện, giáo viên và phụ huynh sẽ có thể hỗ trợ trẻ em sử dụng ứng dụng thành thạo để có kết quả học tập tốt hơn, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn trên không gian mạng, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và tầm quan trọng của giáo dục đa ngôn ngữ dựa trên tiếng mẹ đẻ.[...] Nhà trường cần sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực được hỗ trợ, từ đó nâng cao năng lực giáo viên, chất lượng học tập của học sinh, gắn với thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018.”

__________

On December 22nd 2023, Save the Children together with Dien Bien Department of Education and Training organized launching workshop for “Equal digital literacy environment with social inclusion for children from 6 to 11 in Vietnam” project, which is supported by the Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade through the Australian NGO Cooperation Program (ANCP). The workshop was attended by 50 representatives from Save the Children, governmental departments and agencies in Dien Bien province and 07 project primary schools.

During the workshop, participants discussed the current status of applying information technology in teaching local elementary school students and were introduced the project and the application "Vui doc cung em" developed by Save the Children.

Mr. Le Quang Vinh, Deputy Director of Dien Bien Province Department of Education and Training shared: “We hope that after 2 years of implementation, teachers and parents will be able to support children to use the application for achieving better learning outcomes, while ensuring cyber safety, raising awareness about gender equality, and the importance of mother-tongue based multilingual education.[...] The project school needs to use the project support resource reasonably and effectively, thereby improving teacher capacity and student learning quality, associated with the implementation of General Education Program 2018.”