SPREADING MESSAGES FOR PEACE WITH UNIQLO AND SAVE THE CHILDREN

Tuesday 23 August 2022

Since June 2022, the PEACE FOR ALL project launched by UNIQLO has cooperated with influencers from multiple areas to design T-shirts with meaningful messages to support peace efforts worldwide. The purpose of this project is to provide humanitarian aid to those affected by poverty, discrimination, violence, conflict and natural disasters, through development organizations including The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Save the Children, and Plan International.

“PEACE FOR ALL is a new initiative aimed at aiding those affected by conflict and war and helping to spread the message of peace all over the world. The world needs peace now more than ever, and I hope that with PEACE FOR ALL, this message can be even stronger!" shared Tadashi Yanai, Chairman, President & CEO of Fast Retailing – UNIQLO's parent company.

Save the Children is honored to be partner with UNIQLO and other organizations in this meaningful project. We are committed to making greater efforts for a safe and happy world for all, especially children.

----

Từ tháng 6/2022, dự án PEACE FOR ALL do UNIQLO khởi xướng đã phối hợp với những người có ảnh hưởng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để cùng thiết kế những chiếc áo thun với những thông điệp ý nghĩa nhằm ủng hộ hòa bình trên toàn thế giới. Mục đích của dự án nhằm ủng hộ những người bị ảnh hưởng bởi nghèo đói, phân biệt đối xử, bạo lực, xung đột và thiên tai thông qua các tổ chức phát triển và hỗ trợ nhân đạo trong đó có Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR), Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) và Plan International.

“PEACE FOR ALL là một sáng kiến mới nhằm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi xung đột và chiến tranh và giúp truyền tải thông điệp hòa bình trên toàn thế giới. Thế giới cần hòa bình hơn bao giờ hết và tôi hy vọng rằng với PEACE FOR ALL, thông điệp này có thể được nhấn mạnh hơn nữa!” ông Tadashi Yanai, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Fast Retailing - công ty mẹ của UNIQLO - chia sẻ.

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em vinh dự khi cùng chung tay với UNIQLO và các tổ chức đồng hành trong dự án ý nghĩa này. Chúng tôi cam kết nỗ lực hơn nữa vì một thế giới an toàn và hạnh phúc cho tất cả, đặc biệt là trẻ em.