SAVE THE CHILDREN SUPPORTS YEN BAI HEALTH SECTOR IN COVID-19 PREVENTION

Friday 30 July 2021
On 14 July, Save the Children provided the Yen Bai Department of Health with 10 Solo 441 disinfection spraying machines to assist in the prevention of COVID-19. These machines were manufactured in Germany with cutting-edge technology and they are lightweight with straps to operate conveniently.
 
Earlier in the pandemic, Save the Children had donated 35,000 face masks and 1,800 medical protective suits for Yen Bai province. As a proud partner of the Yen Bai health sector, Save the Children is pleased to be able to provide timely support in the fight against the COVID-19 pandemic.
 
Link to article: https://bit.ly/3rn6AmF
-------

TỔ CHỨC CỨU TRỢ TRẺ EM HỖ TRỢ NGÀNH Y TẾ TỈNH YÊN BÁI TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Vào ngày 14/07, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã trao tặng Sở Y tế tỉnh Yên Bái 10 máy phun khử khuẩn Solo 441 nhằm hỗ trợ cho cuộc chiến chống dịch COVID-19. Đây là thiết bị được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, với trọng lượng nhẹ và dây đeo vai giúp cán bộ y tế sử dụng một cách linh hoạt.

Trước đó, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã ủng hộ 35.000 khẩu trang và 1.800 bộ quần áo bảo hộ cho tỉnh Yên Bái. Vinh dự là đối tác của ngành y tế tỉnh Yên Bái, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em luôn cố gắng hỗ trợ kịp thời cho tỉnh trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Thông tin chi tiết xem tại: https://bit.ly/3rn6AmF