Promoting multi-stakeholder connection to support ethnic minority youth in Tran Yen district, Yen Bai province to actively participate in local socio-economic development

Thursday 14 October 2021

Yen Bai, 12 October 2021, Save the Children (SC) and Center for Sustainable Development of Mountainous Communities (SUDECOM) co-host a Talk Show called, “Joining hands to connect start-ups and jobs for ethnic minority youth in Tran Yen district, Yen Bai province”. The Talk Show is a key event of the project “Participate: Empowered CSOs and ethnic minority youth for active participation in decision making in Yen Bai, Vietnam” funded by European Union.

There were 100 representatives from provincial, district and commune levels 60 ethnic minority youth in project areas in Tran Yen district who participated in this Talk Show. This included people from Department of Industry and Trade; Youth’s Union, Women’s Union, Farmer Association, Cooperative Alliances, Business Women Association, Young Businessmen Association, local enterprises, cooperatives, civil society organizations.

Ms. Le Thi Hong Hiep, Director of SUDECOM shared “This is a great chance for SUDECOM to engage enterprises in joining hands to connect opportunities, inspire young people in start-ups and employment in the locality. It is the first time that SUDECOM organizes such a big and interesting event with youth friendly sessions, including Talk Show, Exhibition Booths and Learning Corner. We believe that youth can gain practical experience about entrepreneurship and employment through this event. Targeted ethnic minority youth will confidently start businesses or select employment in their hometown, and identify potential resources and stakeholders to support their entrepreneurship and employment opportunities.”

Speaking at the Talk show, Ms. Nguyễn Thị Khuyên, the Director of Nasaki Vietnam Company Limited, Vice Chairwomen of Women Entrepreneurs Association of Yen Bai province said: “As a local business, I have always determined that I have a role and responsibility to create opportunities for young people to participate in entrepreneurship and job development. I appreciate the objectives, methodology and format of this project event and I am always ready to join hands with the project. Participating in this activity is the social development contribution of the business, the value that we want to give to the youth entrepreneurship program. We hope that through this event, young people will be inspired, learn effectively to succeed in life.”

Giang A Be, an ethnic minority youth in Hong Ca commune, Tran Yen district, whose start-up initiative was selected by the project, shared: “When taking part in the Talk show, I wished to learn from experienced people. I expected to learn from the very small and specific difficulties and problems that local enterprises and cooperatives in Yen Bai have faced in the process of starting a business. With that, young people like us are inspired, have hope, and it is easier for us to absorb knowledge than to learn from high-level experts whose knowledge and techniques are too advanced. I hope local business persons consider us as young people in their home to teach us using the simplest and most specific content.”

---

Thúc đẩy kết nối các bên liên quan nhằm hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái tham gia tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Yên Bái, ngày 12 tháng 10 năm 2021, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SC) và Trung tâm Hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi (SUDECOM) đồng tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Chung tay kết nối khởi nghiệp và việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái”. Tọa đàm này là một trong những hoạt động quan trọng của dự án "Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam" do Liên minh Châu Âu tài trợ.


Tọa đàm nhận được sự tham gia tích cực của 100 đại biểu đến từ các cơ quan, ban ngành các cấp của tỉnh Yên Bái, bao gồm lãnh đạo Sở Công thương; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội Nông dân; Liên minh Hợp tác xã; Hội Nữ Doanh nhân; các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xã hội địa phương và đặc biệt là đại diện 60 thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn dự án thuộc huyện Trấn Yên.

Bà Lê Thị Hồng Hiệp, Giám đốc Trung tâm SUDECOM, chia sẻ “Đây là cơ hội tuyệt vời cho SUDECOM nhằm thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp và các bên liên quan trong việc kết nối cơ hội, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ về khởi nghiệp và việc làm tại địa phương. Lần đầu tiên, SUDECOM tổ chức một hoạt động lớn với những nội dung hấp dẫn, cởi mở và gần gũi với các bạn thanh niên trẻ, như đối thoại với các diễn giả, tham quan các gian trưng bày của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, tham gia vào các góc chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp và việc làm. Tôi tin rằng thông qua các hoạt động ý nghĩa này, các bạn thanh niên dân tộc thiểu số có thể tích lũy kinh nghiệm thực tế về khởi nghiệp và việc làm. Thanh niên sẽ tự tin khởi nghiệp hoặc lựa chọn việc làm tại quê hương của mình, đồng thời xác định được những đơn vị và nguồn lực tiềm năng hỗ trợ cho cơ hội khởi nghiệp và việc làm của mình.”

Tại Tọa đàm, bà Nguyễn Thị Khuyên, Giám đốc Công ty TNHH Nasaki Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái cũng cho biết: “Là một doanh nghiệp tại địa phương, tôi luôn xác định mình có vai trò và trách nhiệm tạo cơ hội cho thanh niên trẻ tham gia vào khởi nghiệp và phát triển việc làm. Tôi đánh giá cao mục đích, phương pháp và hình thức tổ chức tọa đàm này của dự án và luôn sẵn sàng chung tay cùng dự án. Việc tham gia tọa đàm này chính là sự đóng góp vào sự phát triển xã hội của doanh nghiệp, là giá trị mà chúng tôi muốn trao gửi cho chương trình khởi nghiệp của thanh niên. Chúng tôi mong muốn thông qua tọa đàm này, thanh niên sẽ được truyền cảm hứng, học hỏi hiệu quả để thành công trong cuộc sống.”

Bạn Giàng A Bê, một thanh niên dân tộc thiểu số tại xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên có sáng kiến khởi nghiệp được Dự án hỗ trợ cũng hào hứng chia sẻ: “Khi tham gia tọa đàm, cháu mong muốn được học hỏi từ những người đi trước, học từ những khó khăn, vấn đề rất nhỏ, rất cụ thể mà các doanh nghiệp, hợp tác xã ở Yên Bái đang gặp phải trong quá trình mới khởi nghiệp. Từ đó, thanh niên chúng cháu được truyền cảm hứng, được có niềm tin, và sẽ dễ ngấm hơn là học hỏi từ những chuyên gia với những kiến thức, kĩ thuật quá cao siêu. Cháu mong các doanh nghiệp, hợp tác xã coi thanh niên chúng cháu như con em trong nhà để chỉ bảo từ những nội dung đơn giản, cụ thể nhất.”