Online learning amidst the COVID-19 pandemic: QUANG BINH DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING IMPROVEs TEACHER’S CAPACITY IN DIGITAL TRANSFORMATION

Monday 28 February 2022

In April 2021, Vietnam experienced the fourth wave of COVID-19 that led to more than 2.5 million infected cases in February 2022 and a number of heavy economic and social impacts on the local communities. As schools were forced to close, teachers and students in affected areas had to switch to online-based distance education, however, schools and teachers still find it challenging to apply online teaching. With the support from the “Safe Back to School” project implemented by Save the Children and Quang Binh Department of Education and Training (DOET), more than 300 teachers from 12 project schools in Quang Trach and Bo Trach participated in a training to develop ICT capacity in designing online lessons on 27 and 28 November 2021.

The training would not have been as successful without the support of Mr. Tran Quoc Thang, Head of the Preschool-Primary Education Department, Quang Binh DOET. From the project's preparation stage, Mr. Thang played an important role in identifying teachers’ challenges and difficulties: “In the previous training in the university, teachers were not trained how to apply IT into designing and delivering online learning sessions, they only studied the fundamentals of information technology without gaining skills and techniques to design and deliver online lessons”. The training plan and agenda were developed thanks to his contribution: from choosing the most suitable time so as not to affect students’ study at school to providing technical inputs based on the reality of teaching and learning in Quang Binh. In addition, he also monitored the training online and inspired teachers, although it took place on the weekend. The presence of Mr. Thang, a professional department leader of the provincial-level agency, motivated teachers in project schools to attend more actively and enthusiastically.

“Quang Binh DOET has already issued documents for developing a reference bank of teaching materials. Starting from this school year, besides lesson plans, lesson design and presentations will be included in the bank. This training organized by Save the Children and Quang Binh DOET is very necessary in the current situation.” – Mr. Thang shared about the implementation plan to further develop teachers’ capacity in the future after the training.

With the support and encouragement of Mr. Thang and Quang Binh DOET, Save the Children will continue supporting teachers in Quang Trach and Bo Trach districts to ensure that students always have access to quality education during COVID-19 pandemic outbreaks and any other unexpected circumstances.

---------

DẠY HỌC ONLINE TRONG THỜI KÌ DỊCH COVID-19: NỖ LỰC NÂNG CAO NĂNG LỰC DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN CỦA SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

Vào tháng 4/2021, Việt Nam trải qua đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, và từ đó đến nay, đã có hơn 2,5 triệu người mặc bệnh,gây ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế-xã hội của nước ta. Do trường học đóng cửa, giáo viên và học sinh phải chuyển sang dạy học từ xa, và sự thay đổi này đã tạo ra không ít khó khăn cho trường học và các giáo viên. Cùng với sự hỗ trợ từ dự án “Môi trường học tập an toàn và chất lượng” do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình phối hợp thực hiện, hơn 300 giáo viên từ 12 trường dự án tại hai huyện Quảng Trạch và Bố Trạch đã tham gia tập huấn nâng cao khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng trực tuyến vào ngày 27-28/11/2021.

Đối với thành công của dự án, không thể không nhắc tới sự đồng hành của thầy Trần Quốc Thắng, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non-Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình . Từ giai đoạn lên kế hoạch tập huấn, thầy Thắng đã giúp chỉ ra được những khó khăn của giáo viên tại địa phương: “Trong chương trình đào tạo trước đây, giáo viên không được đào tạo sử dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng, vì chương trình của các trường đại học chỉ đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ chuyên môn của các môn học ở tiểu học”. Kế hoạch và chương trình tập huấnđã được phát triển với sự đóng góp của thầy Thắng: từ chọn thời gian tập huấn phù hớp với tình hình dạy và học tại địa phương tới đưa ra những góp ý mang tính chuyên môn. Hơn nữa, thầy Thắng còn tham gia điều phối và giám sát buổi tập huấn trực tuyến dù được tổ chức vào cuối tuần.

“Sở cũng đã có văn bản chỉ đạo tạo kho ngữ liệu trong dạy học. Bắt đầu từ năm nay, ngoài kế hoạch bài dạy còn thiết kế bài giảng để tạo kho ngữ liệu thích ứng với dịch COVID-19. Nên cuộc tập huấn về CNTT để thiết kế bài giảng của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cũng cùng Sở Giáo dục là một nội dung rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.” – Thầy Thắng chia sẻ về kế hoạch áp dụng kiến thức tập huấn vào nâng cao năng lực cho giáo viên trong tương lai.

Với sự đồng hành của thầy Thắng cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em mong muốn sẽ tiếp tục hỗ trợ giáo viên tại hai huyện Bố Trạch và Quảng Trạch, giúp đảm bảo học sinh luôn được tiếp cận giáo dục chất lượng dù trong thời kì dịch bệnh COVID-19 hay trong bất kì hoàn cảnh nào.

#SB2S #SafebacktoSchool #SavetheChildrenVietnam