OFFICIAL LAUNCH OF “SAFE BACK TO SCHOOL” PROJECT IN QUANG BINH

Wednesday 10 November 2021

On November 05, in cooperation with Quang Binh Department of Education and Training (Quang Binh DOET), Save the Children organized the launching workshop of “Safe back to school” project. There were around 30 participants attending the workshop, including representatives from Quang Binh DOET, Quang Binh People’s Committee, Department of Foreign Affairs, Bureau of Education and Training in Bo Trach and Quang Trach district, as well as teachers and school board of 12 project schools.

Implemented from September 2021 to June 2024, the “Safe back to school” project plans to benefit more than 7,000 children and their parents, as well as 300 teachers in 12 primary schools in Quang Trach and Bo Trach districts, Quang Binh province. By addressing the education, safe environment and children protection issues affecting children’s safe return to school, the project will bring the most comprehensive and sustainable support for the most disadvantaged districts in Quang Binh.


At the workshop, Ms. Le Thi Thanh Huong – Country Director of Save the Children – remarked: “Quang Binh is a coastal province in the central region that is at risk of disasters every year, especially in the current context of COVID epidemic, schools have had to change from traditional teaching and learning to online methodology, thus we believe that this is a meaningful project, timely support to maintain quality learning for elementary school students in unexpected circumstances. Additionally, we hope that, with the leadership of Quang Binh DOET, the initiatives and lessons of this project will not be limited at 12 primary schools but will be spread and replicated to other primary schools in other districts in Quang Binh province”. Ms. Mai Thi Lien Giang – Deputy Head of Quang Binh DOET also shared “I strongly believe that, with Save the Children’s commitment to ensuring every child has a quality education, along with active engagement of the project staff in Quang Binh province, the “Safe back to school” project will be a great support for education in our province, while helping to identify appropriate teaching methods to respond to natural disasters or epidemics”.

Through this project, we hope to support children in Quang Binh province, as well as children in Vietnam to be able to access quality education and safe learning environment despite any unexpected circumstances, especially COVID-19 or natural disasters.

---

HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU DỰ ÁN “MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP AN TOÀN VÀ CHẤT LƯỢNG” TẠI QUẢNG BÌNH

Vào ngày 5/11, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Bình, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tổ chức hội nghị giới thiệu dự án “Môi trường học tập an toàn và chất lượng”. Gần 30 đại biểu đã tham dự, bao gồm đại diện đến từ Sở GDDT tỉnh Quảng Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Sở Ngoại vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo 2 huyện Bố Trạch và Quảng Trạch cùng ban giám hiệu và thầy cô đến từ 12 trường tham gia dự án.

Được thực hiện từ tháng 9/2021 đến tháng 6/2024, dự án “Môi trường học tập an toàn và chất lượng” dự định hỗ trợ hơn 7.000 trẻ em và phụ huynh, cùng hơn 300 giáo viên tại 12 trường tiểu học trên địa bàn huyện Bố Trạch và Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Bằng cách giải quyết các vấn đề liên quan đến giáo dục, trường học an toàn và bảo vệ trẻ em ảnh hưởng đến việc quay trở lại trường học của các em, dự án sẽ mang lại sự hỗ trợ toàn diện và bền vững cho những huyện khó khăn nhất tại Quảng Bình.

Tại buổi giới thiệu dự án, bà Lê Thị Thanh Hương – Trưởng Đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Việt Nam chia sẻ: “Quảng Bình là tỉnh giáp biển miền Trung có nguy cơ xảy ra nhiều hiểm họa hàng năm và trong bối cảnh dịch Covid hiện nay, khi các trường đã chuyển trạng thái từ dạy và học trực tiếp sang trực tuyến, chúng tôi tin rằng đây là một dự án có nghĩa, hỗ trợ kịp thời để duy trì việc học chất lượng cho học sinh tiểu học trong những hoàn cảnh không mong muốn này. Chúng tôi cũng hi vọng rằng, với định hướng của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình, các sáng kiến, bài học hay của dự án này không chỉ dừng lại ở 12 trường tiểu học dự án can thiệp mà sẽ được lan tỏa, nhân rộng sang các trường tiểu học khác, các huyện khác trong tỉnh Quảng Bình”.


Bà Mai Thị Liên Giang, Phó Giám đốc Sở GDDT tỉnh Quảng Bình phát biểu: “Tôi tin rằng, với tinh thần nhân đạo của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, cùng với sự hoạt động tích cực của các nhân viên dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, dự án “Môi trường học tập an toàn và chất lượng sẽ là sự hỗ trợ rất lớn cho giáo dục, đồng thời giúp nhận biết những phương pháp dạy học phù hợp để ứng phó với thiên tai, dịch bệnh.”

Thông qua dự án, chúng tôi mong muốn hỗ trợ trẻ em tại tỉnh Quảng Bình cũng như trên toàn Việt Nam có thể tiếp cận giáo dục chất lượng và môi trường học an toàn dù trong bất kì hoàn cảnh khó khăn nào, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 hoặc ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ.

#SaveBacktoSchool #SCK #SB2C #SavetheChildrenVietnam