NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH ĐÁNG NHỚ VỚI DỰ ÁN "MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP AN TOÀN VÀ CHẤT LƯỢNG"! | REFLECTING ON AN UNFORGETTABLE JOURNEY WITH "SAFE BACK TO SCHOOL" PROJECT!

Thursday 30 May 2024
Ngày 28-29/05, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cùng với Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã tổ chức Hội thảo tổng kết dự án, thu hút gần 200 đại biểu bao gồm đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Quảng Bình, Lào Cai, Điện Biên, Hải Phòng, Đồng Tháp, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang; các cơ quan ban ngành trực thuộc; phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bố Trạch và Quảng Trạch cùng cán bộ, giáo viên 12 trường tiểu học dự án.
 
 
Gần 7.000 trẻ em và 4.000 phụ huynh đã được hỗ trợ từ dự án "Môi trường học tập an toàn và chất lượng" tại tỉnh Quảng Bình, mang đến một môi trường học tập an toàn và chất lượng hơn, giúp các em học sinh có thể đảm bảo việc học tập liên tục trong bất kì hoàn cảnh nào.
 
 
Trong buổi hội thảo, các đại biểu đã nhìn lại hành trình phát triển của dự án và thảo luận về việc nhân rộng mô hình này, để tiếp tục tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng.
 
 
Dù dự án đã khép lại nhưng chúng tôi tin tưởng rằng với sự đồng lòng và hỗ trợ của cả cộng đồng, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục hành trình này. Hãy cùng nhau nỗ lực không ngừng để xây dựng một tương lai rạng rỡ hơn cho các thế hệ trẻ em Việt Nam.
______
 
On May 28-29, the Quang Binh Department of Education and Training, together with Save the Children, organized the project closing workshop. The workshop attracted nearly 200 participants including representatives from the Ministry of Education and Training, Departments of Education and Training in Quang Binh, Lao Cai, Dien Bien, Hai Phong, Dong Thap, Thua Thien Hue, and Tien Giang provinces; relevant governmental agencies; and Bureau of Education and Training of Bo Trach and Quang Trach districts, along with staff and teachers from 12 project primary schools.
 
 
Nearly 7,000 children and 4,000 parents in Quang Binh province have been supported by the "Safe back to school" project, creating a safer and higher quality learning environment, ensuring that students can continue their education regardless of any circumstances.
 
 
During the workshop, participants reviewed the project's journey and discussed plans to expand this model to continue making positive changes in the community.
Although the project has completed, we believe that with the community's united support, we can continue this journey. Together, we can build a brighter future for the next generations in Vietnam.