NGÀY HỘI TRUYỀN THÔNG "HẢI ĐĂNG XANH" - THE "BLUE LIGHTHOUSE” COMMUNICATION DAY

Tuesday 7 May 2024
Tất cả học sinh đều được đối xử bình đẳng như nhau không phân biệt nam hay nữ.
Hãy sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, không hùa theo cộng đồng mạng để chửi rủa, miệt thị người khác.
 
 
Vào ngày 28/03, hơn 150 học sinh tiểu học cùng các thầy cô giáo tại tỉnh Quảng Bình đã cùng nhau tham dự Ngày hội truyền thông “Hải đăng Xanh”. Trong ngày hội, các em đã cùng nhau thuyết trình chia sẻ với các bạn, các thầy cô và đại diện các trường tiểu học, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình và Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh về xây dựng môi trường học tập an toàn và chất lượng cho chính các em.
 
 
Hy vọng rằng, sau ngày hội, mỗi em học sinh tham gia đã được cổ vũ, động viên, và trở thành những đại sứ hải đăng, lan tỏa những bài học quý báu. Cùng nhau, chúng ta có thể mang đến môi trường học tập an toàn cho các em học sinh, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, tràn đầy năng lượng và tri thức!
------
All students are treated equally, regardless of gender.
Use social media in a civilized manner, refraining from joining online communities in spreading insults or derogatory remarks about others.
 
 
On March 28th, over 150 elementary school students, along with their teachers, gathered in the province of Quang Binh to participate in the “Blue Lighthouse” Communication Day. During this event, the students collaborated on presentations and shared insights with their peers, teachers, and representatives from other elementary schools, Save the Children, the Quang Binh Department of Education and Training, and the local Education and Training Office. The focus was on creating a safe and high-quality learning environment for the students themselves.
 
 
We hope that after this event, each participating student has been encouraged and inspired to become an ambassador for positive change, spreading valuable lessons. Together, we can provide a safe learning environment for all students, ensuring that every day at school is filled with joy, energy, and knowledge!