MENTAL HEALTH AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR PRIMARY STUDENTS IN QUANG BINH

Monday 12 September 2022

Do you know that according to statistics from the Ministry of Education and Training, about 50% of adolescent children in Vietnam experienced mental health problems?  (*)

On August 29-31, 2022, under the project "Safe back to school", Save the Children and Quang Binh Department of Education and Training organized a training course for 24 core teachers on "Mental health and psychological support for students". During the training session, teachers had the opportunity to learn about the principles of mental health care, the role of focal points and guides in mental health care for children, observation skills, listening skills, and security in socio – psychological first aids.   

“Through the training, we have acquired useful knowledge on how to recognize and address mental health issues in children as well as the basic steps to pass on to other teachers and students of our schools. The training makes us feel comfortable and energetic with effective activities. I find the principles of socio-psychological first aids to be the most useful part of the training,” shared a teacher after the training.  

After this training, the core teachers will organize sharing sessions and rollout trainings for other teachers and members of child-led clubs to raise awareness of mental health in the school settings. The companionship and supportsfrom teachers and schools will contribute to the early detection of mental health problems in children, giving them the timely support and consultation and better well-being.  

* According to Citizen & Study Promotion magazine, 2022 

----

Bạn có biết? Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022, có khoảng 50% trẻ vị thành niên tại Việt Nam gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Từ ngày 29-31/08/2022, trong khuôn khổ dự án “Môi trường học tập an toàn và chất lượng”, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đã tổ chức khóa tập huấn dành cho 24 giáo viên cốt cán về “Chăm sóc sức khỏe tinh thần cho trẻ em”. Các thầy cô giáo tham gia tập huấn đã có cơ hội tìm hiểu và thực hành các nguyên tắc trong chăm sóc sức khỏe tinh thần, vai trò của người đầu mối và hướng dẫn viên trong chăm sóc sức khỏe tinh thần trẻ em, các kĩ năng quan sát, lắng nghe, bảo mật trong sơ cứu tâm lý xã hội. 

“Thông qua khóa tập huấn, chúng tôi học được nhiều kiến thức bổ ích về cách nhận biết và chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho trẻ và nắm được các bước cơ bản để tập huấn cho giáo viên và học sinh tại trường. Không khí lớp học cũng rất sôi nổi và thoải mái với các hoạt động hiệu quả. Nội dung tôi thấy hữu ích nhất là các nguyên tắc khi sơ cứu tâm lý xã hội,” một giáo viên chia sẻ sau buổi tập huấn. 

Sau buổi tập huấn, các giáo viên cốt cán sẽ tổ chức các buổi chia sẻ, tập huấn mở rộng cho giáo viên trong trường và câu lạc bộ trẻ lãnh đạo nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần trong trường học. Sự đồng hành của thầy cô giáo và nhà trường là rất quan trọng trong việc phát hiện sớm những vấn đề tâm lý ở trẻ, giúp các em được tư vấn,trợ giúp kịp thời và có đời sống tinh thần khỏe mạnh hơn. 

*Theo tạp chí Công dân & Khuyến học, 2022