LAUNCHING WORKSHOP OF "STRENGTHENING CAPACITY ON CLIMATE CHANGE MITIGATION AND DISASTER RISK REDUCTION AND RESILIENCE IN CA MAU PROVINCE" PROJECT

Monday 18 January 2021

On 07 January, in collaboration with the Ca Mau Women’s Union, Save the Children organized a launching workshop for the project "Strengthening capacity on climate change mitigation and disaster risk reduction and resilience in Ca Mau province." The project duration is from October 2020 to September 2022 and it will benefit over 11,000 people, including more than 3,000 children, in four communes in Tran Van Thoi and Thoi Binh districts, and eight primary schools. The overall objective of the project is to enhance the resilience of vulnerable communities to the negative impacts of climate change through supporting WASH and livelihood adaptations and application of the Safe School Model. Specifically, the project will increase income of poor and near poor households by 30%, promote meaningful child protection, and increase people’s access to clean water, sanitation and promote good hygiene practices.

Ms. Dragana Strinic – Country Director of Save the Children in Vietnam – remarked: "Based on successful and proven results of the previous projects, we are looking forward to working together for another two years on the project “Strengthening capacity on climate change mitigation and disaster risk reduction and resilience in Ca Mau province”. We are looking forward to maintaining an effective and positive cooperation to create lasting and sustainable changes for the vulnerable children and their families in the project areas. Hopefully, the learning from the project will help to support other communities in the future."

-----

Vào ngày 07/01 vừa qua, cùng với sự phối hợp của Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Cà Mau, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Tăng cường năng lực ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Dự án được thực hiện từ tháng 10 năm 2020 tới tháng 09 năm 2022, hỗ trợ hơn 11,000 người, trong đó có hơn 3,000 trẻ em tại 04 xã tại 02 huyện Trần Văn Thời và Thới Bình, cùng 08 trường tiểu học. Mục tiêu dự án nhằm tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu tại các cộng đồng dễ bị tổn thương thông qua hỗ trợ bộ công cụ vệ sinh, sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu và áp dụng Khung Trường học An toàn. Đặc biệt, dự án hướng tới tăng 30% thu nhập của các hộ nghèo và hộ cận nghèo, thúc đẩy bảo vệ trẻ em trong trường học và hỗ trợ người dân tiếp cận nước sạch và vệ sinh.

Bà Dragana Strinic, Trưởng Đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam, chia sẻ: “Dựa trên những kết quả thành công của các dự án trước, chúng tôi mong muốn được hợp tác cùng quý vị trong dự án "Tăng cường năng lực ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long” thêm 2 năm nữa. Chúng tôi mong muốn duy trì sự hợp tác hiệu quả và tích cực này để tạo ra những thay đổi lâu dài và bền vững cho trẻ em dễ bị tổn thương và gia đình của các em. Chúng tôi hy vọng rằng những giá trị và bài học mà dự án mang lại, sẽ giúp hỗ trợ các cộng đồng khác trong tương lai.”