LAUNCHING WORKSHOP OF “COMPREHENSIVE MODEL FOR COMMUNITY RESILIENCE IN THUA THIEN HUE PROVINCE”

Tuesday 22 February 2022

On 17 February 2022, in Thua Thien Hue province, Save the Children in collaboration with its local partner, the Standing Office of Committee for Natural Disaster Prevention and Control, Search and Rescue of Thua Thien Hue province and another Consortium’s member- HelpAge International organized the launch event of “Comprehensive Model for Community Resilience in Thua Thien Hue province” project. This is a sub-project of the Consortium project “Comprehensive Model for Community Resilience in Vietnam” which funded by The United States Agency for International Development (USAID) through American Red Cross.

The project is implemented from February 2022 until September 2023 in 02 communities and 07 primary and secondary schools in Phu Gia and Phu Dien commune, Phu Vang. The project aims to enhance resilience to multi-hazards for the retargeted communities, schools and its diverse groups through reinforcing Disaster Risk Reduction and Management structure and capacity; and optimizing resources on Disaster Risk Reduction and Management structures at the community level. The project is expected to build capacity on disaster risk reduction and emergency preparedness for Committee for Natural Disaster Prevention and Control, Search and Rescue from provincial to commune levels; to benefit about 25,000 local people including 7,000 children in 02 communes.

In the launching workshop, Mr. Phan Thanh Hung, Chief of Secretariat, the Standing Office of Committee for Natural Disaster Prevention and Control, Search and Rescue of Thua Thien Hue province shared: “The support from USAID, American Red Cross and Save the Children will help us to implement effectively the disaster risk reduction program in the most disaster-prone areas in the province. With this project, the targeted communities and children will more and more actively participate in disaster preparedness and response. The impact from disaster will be minimized, which will contribute significantly onto the sustainability of social and economic development of targeted communes”.

Ms. Le Thi Thanh Huong, Country Director of Save the Children said: “Build resilience of children and communities to address the negative effects of climate change, environment and pandemic on their lives is one of strategic goals of Save the Children for 2022-2024. Through partnership with the Standing Office of Committee for Natural Disaster Prevention and Control, Search and Rescue of Thua Thien Hue province and other stakeholders, I believe that the project’s objectives will be achieved...”

 

By strengthening the of children and communities to the impacts of natural disaster and climate change, Save the Children commits our relentless effort of ensuring every child has the opportunity to survive, learn and be protected. 

*About USAID:

The U.S. Agency for International Development administers the U.S. foreign assistance program providing economic and humanitarian assistance in more than 80 countries worldwide.

The project “Comprehensive Model for Community Resilience in Thua Thien Hue province” is a sub-project of main project “Comprehensive Model for Community Resilience in Vietnam”, implemented by the Consortium of leading international organizations in Vietnam, including American Red Cross/Vietnam Red Cross, Catholic Relief Service, Save the Children, Plan International Vietnam, and HelpAge International Vietnam. The main project supports 16 communes in 03 provinces: Thua Thien Hue, Son La and Ha Giang and primary schools and secondary schools in those communes.

---
 

HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN “MÔ HÌNH TOÀN DIỆN NHẰM XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG AN TOÀN TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”

Ngày 17 tháng 02 năm 2022, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em với sự phối hợp với đối tác tỉnh, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế và Tổ chức trong Liên minh thực hiện dự án cùng địa bàn - Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế đã tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Mô hình toàn diện nhằm xây dựng cộng đồng an toàn tại tỉnh Thừa Thiên Huế”. Đây là dự án hợp phần của dự án tổng thể “Mô hình toàn diện nhằm xây dựng cộng đồng an toàn tại Việt Nam” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ(USAID) tài trợ thông qua Hội Chữ thập đỏ Mỹ.

Dự án được triển khai từ tháng 02/2022 đến 09/2023 tại 07 trường tiểu học và trung học cơ sở ở 2 xã Phú Gia và Phú Diên, huyện Phú Vang nhằm tăng cường khả năng chống chịu thiên tai của cộng đồng và trường học thông qua việc nâng cao năng lực Phòng chống thiên tai (PCTT) và huy động các nguồn lực tại cộng đồng, trường học và các nhóm liên quan khác vào chương trình PCTT của địa phương. Dự án sẽ góp phần tăng cường năng lực cho Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, huyện, xã và mang lợi ích cho khoảng 25,000 người dân trong đó có khoảng 7,000 trẻ em của các xã dự án.

Tại Hội thảo, ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ “Sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Hội Chữ thập đỏ Mỹ và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em sẽ giúp chúng tôi thực hiện có hiệu quả chương trình phòng ngừa và ứng phó thiên tai ở các xã có rủi ro thiên tai cao. Với dự án, cộng đồng và trẻ em sẽ ngày một chủ động hơn trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra và góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, Bà Lê Thị Thanh Hương phát biểu: “Tăng cường khả năng năng thích ứng và phục hồi của trẻ em và cộng đồng trước các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, môi trường và đại dịch là một trong những mục tiêu chiến lược của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em trong gia đoạn 2022-2024. Thông qua sự hợp tác chặt chẽ với Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế và các đối tác liên quan, tôi tin tưởng rằng dự án sẽ đạt được các mục tiêu đề ra...”

Thông qua tăng cường khả năng thích ứng và phục hồi của trẻ em, cộng đồng trước tác động của thiên tai và biến đổi khí khậu, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em mong muốn tiếp tục nỗ lực  đảm bảo mọi trẻ em có một khởi đầu lành mạnh, cơ hội học tập và được bảo vệ khỏi những tổn hại trong cuộc sống.

*Về USAID:

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ điều hành chương trình viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ bao gồm các hỗ trợ kinh tế và nhân đạo cho hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới.

Dự án “Xây dựng cộng đồng an toàn tại tỉnh Thừa Thiên Huế” nằm trong Dự án tổng thể “Mô hình toàn diện nhằm xây dựng cộng đồng an toàn tại Việt Nam” được triển khai bởi Liên minh các tổ chức tại Việt Nam bao gồm điều phối từ Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Mỹ tại Việt Nam và các tổ chức thực hiện Dự án: Hội CTĐ Việt Nam; Tổ chức Catholic Relief Service tại Việt Nam; Tổ chức Plan International; Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế. Dự án hỗ trợ 16 xã ở 3 tỉnh: Thừa Thiên Huế, Sơn La và Hà Giang và các trường tiểu học và trung học cơ sở ở các xã.