Job & Start-up Fair for ethnic minority youth | Thanh niên Trấn Yên tự tin lập thân, lập nghiệp

Wednesday 5 April 2023
On 26th February 2023, Save the Children and Center for Sustainable Development of Mountainous Communities (SUDECOM) co-hosted a Job & Start-up Fair “Tran Yen youth – Be confident to establish their own career” in Yen Bai with the participation of more than 300 representatives of provincial and district authorities, local businesses and CSOs, and ethnic minority youth in 9 project communes in Tran Yen district. The event is under the project “Participate: Empowered CSOs and ethnic minority youth for active participation in decision making in Yen Bai, Vietnam” funded by the European Union.
 
 
Trang (18 years old), an ethnic minority girl in Tran Yen district, whose start-up initiative was supported by the project, shared: “I really hope there will be more activities like this so that we can participate, experience and acquire more knowledge and skills so that we can confidently embark on the real world. I want to convey the message of not being discouraged and boldly pursuing your dreams to all my peers."
 
 
Through the Job and Start-up Fair, Save the Children hope to contribute to building capacity for young people, as well as promoting the linkage among agencies, organizations and businesses in the province with young people in Tran Yen district in jobs connection and linking with supply chains.
 
 
-------------
 
Vào ngày 26/2/2023, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và Trung tâm Hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi (SUDECOM) tổ chức Ngày hội Việc làm và Khởi nghiệp “Thanh niên Trấn Yên tự tin lập thân, lập nghiệp” với sự tham gia của hơn 300 đại biểu đại diện các cơ quan địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, và thanh niên từ 9 xã địa bàn dự án tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Đây là hoạt động thuộc Dự án "EU-Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam" do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em phối hợp với các đối tác địa phương triển khai, với sự tài trợ của Liên minh Châu Âu.
 
 
Bạn Trang (18 tuổi), một nữ thanh niên dân tộc thiểu số tại huyện Trấn Yên đang thực hiện sáng kiến khởi nghiệp do Dự án hỗ trợ hào hứng chia sẻ: "Em rất mong có nhiều chương trình như thế này, chúng em có cơ hội được thăm quan, trải nghiệm và tích lũy cho mình nhiều kiến thức, kĩ năng hơn để có hành trang tự tin bước vào đời. Em muốn gửi đến các bạn thông điệp không nản chí và mạnh dạn theo đuổi ước mơ của mình."
 
 
Ngày hội Việc làm và Khởi nghiệp mong muốn hỗ trợ các bạn thanh niên nâng cao kiến thức, đồng thời thúc đẩy sự liên kết giữa các cơ quan liên quan, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với thanh niên huyện Trấn Yên trong kết nối việc làm và liên kết chuỗi cung ứng.