INTERNATIONAL DAY OF EDUCATION

Wednesday 27 January 2021

INTERNATIONAL DAY OF EDUCATION

International Day of Education, celebrated on January 24, is a day proclaimed by the United Nation General Assembly to honor education and its centrality to human well-being and sustainable development.

2020 was a year full of educational achievements for Save the Children. Our Emergent Literacy and Math (ELM) approach has been officially recognized by the Ministry of Education and Training and we are currently integrating it in the curriculum of preschools in provinces and cities from Lao Cai to Tien Giang. We continue to provide disadvantaged school sites with books, teaching materials, and classroom upgrades. The project “Building Brains for Brighter Futures” started to help children from 0 to 3 years old in Yen Bai province to reach their full potential through early stimulation interventions.

However, 2020 also witnessed immense challenges: the COVID-19 pandemic and the devastating effects of climate change in Central Vietnam resulted in education disruption for millions of children. Save the Children took quick actions to provide immediate support to children and households in need. COVID-19 has reinforced the importance of integrating online education in our education programs, and the related capacity building needed for teachers and parents to support their children during any school closure. Save the Children is also working to provide capacity building on disaster risk reduction to affected communities in disaster prone areas by providing lifesaving skills for teachers and students, as well as emergency response in times of disaster.

No matter what the situation is, children must be able to continue their education!

---------

NGÀY QUỐC TẾ GIÁO DỤC

Ngày 24/01 hàng năm đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc chọn là ngày Quốc tế Giáo dục để tôn vinh giáo dục và vai trò tất yếu của giáo dục đối với hạnh phúc và sự phát triển bền vững của nhân loại.

Năm 2020 là một năm có nhiều thành tựu về giáo dục của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em. Phương pháp Hỗ trợ trẻ Mầm non làm quen với đọc viết và toán của chúng tôi đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận và hiện đang được tích hợp giảng dạy trong chương trình mầm non tại các tỉnh thành trên cả nước, từ Lào Cai tới Tiền Giang. Chúng tôi tiếp tục cung cấp sách, tài liệu giảng dạy và nâng cấp lớp học cho các điểm trường khó khăn. Dự án “Phát triển trí tuệ cho Tương lai tươi sáng” đã bước đầu giúp đỡ trẻ em từ 0 đến 3 tuổi tại tỉnh Yên Bái phát huy tối đa các khả năng của mình thông qua các biện pháp can thiệp sớm về sức khỏe và giáo dục.

Mặc dù vậy, năm 2020 cũng là một năm đầy thách thức: dịch COVID-19 và ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu tại miền Trung Việt Nam đã khiến hàng triệu trẻ em bị gián đoạn việc học. Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã có những hỗ trợ kịp thời tới những trẻ em và hộ gia đình bị ảnh hưởng. Dịch COVID-19 đã củng cố tầm quan trọng của việc tích hợp học tập trực tuyến vào chương trình học, nâng cao năng lực cho giáo viên và phụ huynh để hỗ trợ học sinh trong trường hợp phải nghỉ học. Ngoài ra, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đang nỗ lực để tăng cường khả năng giảm thiểu rủi ro thiên tai cho các cộng đồng bị ảnh hưởng tại các vùng dễ xảy ra thiên tai bằng cách tập huấn kĩ năng cấp cứu cũng như ứng phó khẩn cấp trước thiên tai cho giáo viên và học sinh.

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, trẻ em vẫn cần được tiếp tục đi học.