HEALTHCARE FOR THE DISADVANTAGED

Friday 5 March 2021
In Yen Bai, ethnic minority women still have to carry out heavy farming work whilst receiving inadequate nutrition during their pregnancy. The consequence is that many infants are born prematurely. In 2014, the NICU was established in Nghia Lo hospital, but the physicians still lack professional expertise and medical equipment to take care of sick newborn babies.
To tackle this problem, Save the Children have implemented the project “Saving children’s lives in vulnerable communities” in partnership with GSK to contribute to the development and operation of the NICU in Nghia Lo hospital and organize training for hundreds of village level health staff from Tram Tau, Van Chan district, Yen Bai province.
Find more details about the project in the article published by Vietnam Investment Review in this link: https://bit.ly/GSK-SCVN
 
--------
CHĂM SÓC Y TẾ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
 
Tại Yên Bái, thai phụ dân tộc thiểu số vẫn phải làm công việc đồng áng nặng nhọc, cộng với chế độ dinh dưỡng nghèo nàn trong thời gian mang thai khiến cho nhiều trẻ sơ sinh bị sinh non. Vào năm 2014, đơn nguyên chăm sóc tích cực cho trẻ sơ sinh thuộc bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ được thành lập, nhưng các y bác sĩ tại đây chưa được trang bị đầy đủ cả về chuyên môn và trang thiết bị y tế để chăm sóc những trẻ sơ sinh nhập viện.
 
Để hỗ trợ khắc phục vấn đề này, Tổ chức Cứu Trợ Trẻ em đã cùng GSK thực hiện dự án “Chăm sóc sức khoẻ trẻ em tại các địa bàn khó khăn” nhằm góp phần cải thiện hoạt động của đơn nguyên chăm sóc tích cực cho trẻ sơ sinh tại bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ và đào tạo hàng trăm lượt cán bộ y tế tại các thôn bản của huyện Trạm Tấu và Văn Chấn của tỉnh Yên Bái.
 
Thông tin chi tiết về dự án và các hoạt động xem tại bài báo tại trang Vietnam Investment Review tại link: https://bit.ly/GSK-SCVN