Hội thảo tổng kết Chương trình tin nhắn tại Quảng Bình | "Messaging program" dissemination workshop in Quang Binh

Thursday 28 March 2024

Sau hai năm thực hiện tại 12 trường tiểu học tại tỉnh Quảng Bình, chương trình tin nhắn giúp cha mẹ hỗ trợ con học tập qua vui chơi tại nhà do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình triển khai đã đạt được những kết quả tích cực:

- 98,2% phụ huynh nhận được các tin nhắn chia sẻ rằng chương trình rất hữu ích;
- 83,8% phụ huynh trả lời rằng con em của họ rất vui/thích thú khi tham gia các hoạt động.
 
 
Hội thảo tổng kết Kết quả triển khai chương trình tin nhắn đã diễn ra tại Quảng Bình ngày 20/01/2024 với sự tham gia của hơn 80 đại biểu đến từ các Phòng Giáo dục, các trường tiểu học trong và ngoài dự án trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Môi trường học tập an toàn và chất lượng” tài trợ bởi Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Hàn Quốc.
 
 
Trong hội thảo, ngoài các kết quả của chương trình tin nhắn, các đại biểu còn được giới thiệu về quy trình phát triển các tài liệu về quy trình tiêu chuẩn ứng phó khẩn cấp. Các đại biểu cũng thảo luận về các biện pháp, phương pháp nhân rộng hoạt động và áp dụng vào hoạt động dạy và học của địa phương.
-----
After two years of implementation at 12 primary schools in Quang Binh province, the message program implemented by Save the Children and Quang Binh’s Department of Education and Training, which helps parents learn through play with their children at home, achieved positive results.
- 98.2% of parents received messages sharing that the program was very helpful
- 83.8% of parents responded that their children were very happy/interested in participating in the activities
 
 
The program’s dissemination workshop was organized on January 20th 2024 in Quang Binh with the participation of more than 80 delegates from Departments of Education and primary schools in the province. This is an activity under the framework of "Safe back to school" project sponsored by Save the Children Korea.
 
 
At the workshop, besides the message program’s key results, standard operating procedures for responding to emergencies were also introduced to participants. In addition, delegates discussed measures and methods to replicate activities and apply them to their schools’ teaching and learning activities.