Hãy tham gia khảo sát cùng chúng tôi! Your voices matter!

Thursday 11 June 2020

(English below)
Hãy tham gia khảo sát cùng với chúng tôi!

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đang tiến hành một nghiên cứu toàn cầu về những ảnh hưởng của COVID-19 tới cuộc sống của nhiều trẻ em và gia đình. Chúng tôi muốn nghe ý kiến từ các bậc phụ huynh, người chăm sóc trẻ và trẻ em trên khắp thế giới để có thể bảo vệ một thế hệ trẻ em khỏi những tác động tiêu cực của đại dịch này.

Khảo sát gồm 2 phần: phần đầu tiên (dài khoảng 15 phút) dành cho phụ huynh và người chăm sóc trẻ. Nếu con bạn 11 tuổi trở lên và cả con và bạn đều đồng ý tham gia khảo sát, con có thể làm phần hai (dài khoảng 10 phút). Sự tham gia của bạn và con là hoàn toàn tự nguyện và ẩn danh. Câu trả lời sẽ được thu thập trong khoảng thời gian từ 8/6 tới 30/6. Thông tin mà bạn và con cung cấp sẽ giúp chúng tôi cải thiện các chương trình hỗ trợ cộng đồng trên toàn thế giới.

Link khảo sát: https://www.surveymonkey.com/r/SC_COVID19_Vi_GenPublic…
--------
Will you join thousands like you?

COVID-19 is tearing children and families' lives apart. Save the Children is conducting a global study on how COVID-19 is affecting children and their households. We want to hear from parents, caretakers, and children from across the globe so we can #ProtectAGeneration from the impact of this pandemic.

The survey has two parts: the first part is for parents and caretakers and will take 15 minutes. If you have a child aged 11 years or older and you both agree, then your child can also answer the questions in the second part, which will take about 10 minutes. You and your child’s participation is voluntary and anonymous. Answers will be collected from June 8 to June 30. The information that you provide will help us improve our COVID-19 programs for communities all over the world.