Global Girlhood Report 2020

Friday 2 October 2020
On October 1st, Save the Children launches 'Global Girlhood Report’, the report looks at exclusion through the lens of gender and suggests solutions for a more equal world. Given that COVID has swept away what could have been a pivotal year for girls, the development community needs to work together to ensure that it is one of the priorities of national Governments.
Even before the pandemic, progress for girls on some issues was under threat. Numbers of child marriage were stagnating or even increasing. In Vietnam, teenage pregnancy is on the rise. In 2015, it was around 8 percent, 2020 its 13% but by 2030 it is can be around 29% should the trend continues.
Let’s join hand to end child marriage and support already married girls to realise their rights – through law reform; multisectoral national action plans; and working with communities to build support to change harmful gender norms that cause gender-based violence, including child marriage.
----
Báo cáo “Global Girlhood Report” (tạm dịch: “Báo cáo trẻ em gái toàn cầu”) do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em công bố vào ngày 01 tháng 10 nói về thực trạng những trẻ em đứng bên lề xã hội qua góc nhìn về giới và khuyến nghị các giải pháp nhằm xây dựng một xã hội bình đẳng hơn. Đại dịch COVID-19 đã xóa bỏ những kì vọng về một năm 2020 đầy cơ hội cho trẻ em gái, vậy nên các tổ chức phát triển cần phối hợp với nhau để đảm bảo quyền lợi của các em là ưu tiên hàng đầu của chính phủ các quốc gia.
Ngay cả trước đại dịch, trẻ em gái vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Nạn tảo hôn vẫn đang tiếp diễn, thậm chí còn gia tăng. Bên cạnh đó, năm 2015 ghi nhận khoảng 8% bà mẹ sinh con đang ở tuổi vị thành niên, cho thấy mang thai ở tuổi vị thành niên tiếp tục là một vấn đề đáng lo ngại tại Việt Nam. Năm nay, tỉ lệ này đã đạt 13% và dự kiến sẽ tăng tới 29% vào năm 2030 nếu không có can thiệp phù hợp.
Chúng ta cần chung tay chấm dứt nạn tảo hôn và giúp cho các em gái đã kết hôn nhận thức về quyền của mình thông qua việc cải thiện chính sách, kế hoạch hành động quốc gia của các bộ ngành, hỗ trợ cộng đồng xóa bỏ các định kiến giới gây ra bạo lực giới, cụ thể là tình trạng tảo hôn.
#Girlhood #SavetheChildrenVietnam #EndChildMarriage