GG5 Project Closing Workshop

Thursday 22 October 2020

After two and a half years of implementation, the project “Skill to Succeed” organized the closing workshop highlighting key achievements and sharing key models that can be adapted into vocational training system in Vietnam. Implemented in three southern provinces: Can Tho, Dong Nai and Da Nang, the project is working to equip 10,000 migrant youth at vocational schools and those who are working at industrial zones and factories with essential employability skills.

 Let’s look at some impressive numbers:

  • 11,580 youth were equipped with Employability skills
  • 675 female youth received trainings on entrepreneurial skills and business practice in the real market
  • 01 Employability skills e-learning course and 01 app on Virtual Reality named BecaXr
  • 130 vocational training centers have adopted the employability skills model and other project’s materials

Ms. Sharon Hauser – Director of Program Development, Quality and Advocacy shared: “Thanks to the great effort of our partners, especially Da Nang Women’s Union, the Can Tho Job Center, the Dong Nai DOLISA, and the 10 participating colleges, the project has achieved many valuable milestones. Alongside these achievements, Save the Children also partnered with the Directorate of Vocational Education and Training to disseminate our model to 200 vocational colleges and schools nationwide via training of trainers’ workshops and distribution of our project materials. This means that hundreds of thousands of youth will benefit from our project achievements, which is a huge success.”
-----
Ngày 22/10, dự án “Kỹ năng thành công” đã tổ chức Hội thảo tổng kết dự án nhằm chia sẻ các thành tựu đạt được sau hơn 2 năm triển khai cũng như các mô hình có thể ứng dụng vào hệ thống đào tạo nghề nghiệp tại Việt Nam. Được thực hiện tại 3 tỉnh Cần Thơ, Đồng Nai và Đà Nẵng, dự án hướng tới trang bị kỹ năng nghề nghiệp cho hơn 10,000 thanh niên nhập cư tại các cơ sở đào tạo dạy nghề và lao động thiếu niên tại các khu công nghiệp, nhà máy.
Hãy cùng điểm qua những con số ấn tượng của dự án:
  • 11,580 thanh niên được đào tạo kỹ năng nghề nghiệp
  • 675 nữ thanh niên được đào tạo kỹ năng khởi sự doanh nghiệp và thực hành kinh doanh
  • Phát triển 01 khóa đào tạo trực tuyến và 01 ứng dụng thực tế ảo BecaXR
  • 130 cơ sở đào tạo nghề trên toàn quốc được chuyển giao mô hình và sản phầm dự án

Bà Sharon Hauser - Giám đốc Quản lý Chất lượng Chương trình & Truyền thông của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em chia sẻ: “Nhờ những nỗ lực to lớn từ phía đối tác, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Việc làm tại Cần Thơ, Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai và 10 trường cao đẳng, dự án đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, tổ chức chúng tôi cũng đang phối hợp với Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp để nhân rộng mô hình dự án tới 200 trường cao đẳng và trung tâm dạy nghề trên toàn quốc thông qua các hội thảo đào tạo và chia sẻ tài liệu dự án. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều thanh thiếu niên được hỗ trợ và hưởng lợi từ dự án. Và với chúng tôi, đó sẽ là một thành công lớn.”

 #YouthEmployment#GG5#SavetheChildrenVietnam