DISSEMINATION WORKSHOP OF “NORTHERN MOUNTAIN INTEGRATED CHILD NUTRITION IMPROVEMENT PROJECT"

Wednesday 24 November 2021

Hanoi, on the 23rd of October, 2021, the Department of Maternal and Child Health, in collaboration with the World Bank and Save the Children organized the Dissemination workshop of “Northern mountain Integrated Child Nutrition Improvement Project”.

The event had participation of representatives from Maternal and Child Health Department – Vietnam Ministry of Health, the World Bank, the Japanese Embassy in Vietnam, related Ministries and authorities, Universities and Research institutes, provincial project teams as well as representatives from provinces with ethnic minority people, and project development partners.

The “Northern Mountain Integrated Child Nutrition Improvement Project” funded by Japan Social Development Fund via World Bank is implemented by Save the Children from January 2017 to December 2021, at 188 villages of 20 communes in four districts of Yen Bai and Son La provinces with the aim of improving nutritional status among children under five.

After 5 years of implementation, the project has achieved significant results in improving maternal and child nutritional care knowledge and practices and diversifying nutritional sources for pregnant women, infants and young children. Notable statistics include:

• Percentage of children under 6 months exclusively breastfed increased from 17.4% to 71.2%

• Percentage of children aged 6 to 23 months fed dietary diversity of at least 4 food groups increased from 37.5% to 70.6%

• Percentage of pregnant women receiving antenatal care at least 3 times during pregnancy period increased from 11.1% to 71.8%

Especially, the project has succeeded in building an interdisciplinary coordination mechanism between health sector and agriculture sector to improve nutrition for children, advocating to include malnutrition targets in target districts’ socio-economic development plans, and mainstreaming nutrition-sensitive agriculture models into provincial five-year Agriculture and Forestry Development Plan (2021-2025) of Yen Bai and Son La.

Speaking at the conference, PhD. Dao Lan Huong - Senior Expert at the World Bank appreciated the achievements of the project and hoped that the creative model of the project can be replicated at more localities: "Contributions of the project have been well recognized, especially in terms of how effective models and operating methods have been included in the proposals and recommendations. We very much hope that the project will not end here but that the provinces will continue to promote the project results. I wish that there will be more leaders interested in applying this model to their localities."

Ms. Le Thi Thanh Huong - Country Director of Save the Children emphasized: "Save the Children will continue contributing our efforts in improving health and nutrition for children, especially the most marginalized children. We will also keep finding new approaches to address challenges resulting from the socio-economic impacts of the Covid-19 pandemic. Our commitment is to accompany the Vietnam Government to create a better environment for children’s development and we look forward to receiving valuable support and coordination from our partners in the coming period."

---

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN VÀ CHIA SẺ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN LỒNG GHÉP CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ EM KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Sáng ngày 23 tháng 11 năm 2021 tại Hà Nội, Vụ Sức khoẻ Bà mẹ và Trẻ em, phối hợp với Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã tổ chức Hội nghị phổ biến và chia sẻ kết quả thực hiện dự án “Lồng ghép cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em ở khu vực miền núi phía Bắc”.

Tham gia Hội nghị có các đại diện đến từ Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em - Bộ Y tế, Ngân hàng Thế Giới (WB), Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, đại diện của các Bộ, cơ quan ban ngành liên quan, các trường đại học và viện nghiên cứu, đại diện hai tỉnh triển khai dự án là Sơn La và Yên Bái, đại diện các tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tác phát triển.

Dự án “Lồng ghép cải thiện trình trạng dinh dưỡng trẻ em ở khu vực miền núi phía Bắc” được Quỹ Xã hội Phát triển Nhật Bản hỗ trợ thông qua Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Việt Nam trong thời gian từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2021 và triển khai tại 188 thôn bản (thuộc 20 xã trên 4 huyện) của 2 tỉnh Yên Bái và Sơn La với mục tiêu cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi tập trung vào suy dinh dưỡng thể thấp còi.

Sau 5 năm thực hiện, dự án đã đã đạt được những kết quả rất tích cực trong việc thay đổi nhận thức, kiến thức và thực hành của các bà mẹ cũng như các thành viên trong gia đình về việc nuôi dưỡng trẻ; cải thiện bữa ăn hàng ngày và đa dạng hóa nguồn dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, và trẻ nhỏ. Các chỉ số đạt được đáng chú ý bao gồm:

* Tỉ lệ trẻ dưới 6 tháng tuổi được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu tăng từ 17,4% đến 71,2%.

* Tỉ lệ trẻ từ 6 đến 23 tháng tuổi được ăn ít nhất 4 nhóm thực phẩm tăng từ 37,5% đến 70,6%

* Tỉ lệ phụ nữ mang thai được khám thai ít nhất 3 lần trong thai kỳ tăng từ 11,1% đến 71,8%

Dự án cũng đã thành công trong việc tạo ra cơ chế phối hợp liên ngành giữa ngành y tế và nông nghiệp trong việc cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em, vận động đưa chỉ tiêu giảm suy dinh dưỡng thấp còi vào chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cấp huyện và xã thuộc địa bàn bốn huyện dự án, và vận động lồng ghép các mô hình nông nghiệp định hướng dinh dưỡng vào Kế hoạch phát triển Nông Lâm nghiệp 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025, của tỉnh Yên Bái và tỉnh Sơn La

Phát biểu tại hội nghị, Tiến sĩ Đào Lan Hương - Chuyên gia cao cấp tại Ngân hàng Thế giới đánh giá cao các kết quả đạt được của dự án và bày tỏ mong muốn mô hình sáng tạo của dự án sẽ được nhân rộng tới nhiều địa phương hơn nữa: "Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp của dự án, đặc biệt là các mô hình, cách thức hoạt động có hiệu quả đã được đưa vào các đề xuất, khuyến nghị. Chúng tôi rất hy vọng rằng dự án sẽ không dừng lại ở đây mà các tỉnh sẽ tiếp tục phát huy kết quả dự án. Hy vọng rằng sẽ có thêm sự quan tâm lớn hơn nữa từ lãnh đạo các địa phương."

Bà Lê Thị Thanh Hương - Trưởng Đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Việt Nam nhấn mạnh: "Tổ chức Cứu trợ Trẻ em sẽ tiếp tục đóng góp những nỗ lực của mình trong việc cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em, đặc biệt là những trẻ em thiệt thòi nhất, đồng thời sẽ cố gắng tìm ra các phương pháp giải quyết các thách thức mới gây ra bởi tác động kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19. Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành với Chính phủ Việt Nam trong việc chung tay xây dựng một môi trường phát triển tốt nhất cho trẻ em và mong muốn nhận được sự hỗ trợ và phối hợp của các quý cơ quan, đối tác trong tương lai."