DIGITAL TRAINING FOR PRIMARY SCHOOL TEACHERS AND STUDENTS IN LAO CAI

Thursday 18 February 2021

 

On 16-22 January, Save the Children organized digital literacy training for teachers and students in Bao Ha 2 primary school, Bao Yen, Lao Cai. This activity is a part of the Sponsorship program, which has been implemented in Lao Cai since 2013.
 
Due to the start of the COVID-19 pandemic last year, all schools in Viet Nam were closed for more than four months and students had to study online at home. However, most teachers and students in Lao Cai were not well-prepared for online learning, as only a few students had access to the internet and remote learning activities, and teachers had not used this way of teaching before. As a result, Save the Children is supporting Bao Ha 2 primary school with setting up a computer room and organizing digital training for teachers and students.
 
During the training, approximately 40 teachers and 200 students from Bao Ha 2 primary school received training on using Microsoft Office 365 Tool such as MS Teams, OneDrive, Sways, Outlook, etc, as well as how to protect themselves from online threats. Thus, teachers and students from Bao Ha 2 primary school can teach and study online any time schools are closed, as well as connecting to other classes in Viet Nam and around the world.
-------

TẬP HUẤN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TẠI LÀO CAI

Vào ngày 16-22 tháng 01 vừa rồi, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã tổ chức khóa tập huấn công nghệ thông tin dành cho giáo viên và học sinh tại trường Tiểu học số 2 Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Hoạt động tập huấn này là một hợp phần của chương trình Bảo trợ Trẻ em được Tổ chức Cứu trợ Trẻ em triển khai từ năm 2013.

Do sự bùng nổ của đại dịch COVID-19, năm ngoái, các trường học tại Việt Nam đã phải đóng cửa hơn 4 tháng và học sinh bắt buộc chuyển sang hình thức học trực tuyến. Mặc dù vậy, hầu hết giáo viên và học sinh tại Lào Cai chưa được chuẩn bị cho việc dạy và học trực tuyến, khi chỉ rất ít học sinh có kết nối mạng internet và có thể tham gia học từ xa. Nhiều giáo viên cũng chưa được làm quen với phương thức dạy học mới này. Vì vậy, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã hỗ trợ trường Tiểu học số 2 Bảo Hà trang bị một phòng máy tính và tổ chức khóa tập huấn công nghệ thông tin cho thầy và trò nhà trường.

Trong khóa tập huấn, gần 40 giáo viên và 200 học sinh tại trường Tiểu học số 2 Bảo Hà đã được làm quen với các công cụ dạy và học trực tuyến thuộc Microsoft 365 như Teams, OneDrive, Sways, Outlook, … cũng như các cách bảo vệ an toàn cho bản thân khỏi những nguy hiểm trên mạng Internet. Nhờ vậy, thầy và trò trường Tiểu học số 2 Bảo Hà có thể dạy và học trực tuyến khi học sinh bắt buộc phải nghỉ học, cũng như kết nối với các lớp học khác tại Việt Nam và trên thế giới.