CONFERENCE ON MOBILIZATION OF COMMUNITY TASK FORCE SUPPORTING THE POLICE IN ENSURING ROAD SAFETY AT FOUR SCHOOLS

Friday 12 March 2021

On March 9-10 2021, Save the Children collaborated with Tien Giang Provincial Traffic Safety Committee, My Tho City Police, the People's Committee of Wards 1 and 5, Trung An and Phuoc Thanh communes in My Tho City to organize a series of workshops on mobilizing community task forces to support the police with law enforcement on road safety in 04 primary school zones. The workshops were held in 04 communes and also had participation from the leaders of the commune and ward People's Committees, ward/commune police, Youth Union, civil defense and self-defense forces, residential groups, primary school administrators, Traffic Police Team of My Tho City, and the Traffic Police Division of Tien Giang Province.

The workshop is designed to ensure that each commune and ward will mobilize community task forces to support the police in organizing activities, regulating traffic, checking and handling traffic violations like helmet use, speeding, and adherence to traffic regulations. This is to improve traffic safety in school zones, especially during peak hours when there are large numbers of students and parents. At the end of the workshops, each commune and ward have identified the community task force group members to assist the police in ensuring road safety in these 04 school zones.

This series of workshops is one of the key activities under the framework of “Making My Tho City Safe for the Journey to School – Phase 2” project, funded by Fondation Botnar through the Global Road Safety Partnership (GRSP).

-------

HỘI THẢO XÂY DỰNG MÔ HÌNH HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA LỰC LƯỢNG ĐỊA PHƯƠNG HỖ TRỢ CÔNG AN TRONG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ ATGT TẠI KHU VỰC TRƯỜNG HỌC

Từ ngày 9 – 10/3/2021, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Việt Nam phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang, Công an thành phố Mỹ Tho, Ủy ban nhân dân phường 1, phường 5, xã Trung An, xã Phước Thạnh thuộc thành phố Mỹ Tho tổ chức chuỗi hội thảo xây dựng mô hình huy động sự tham gia của lực lượng địa phương hỗ trợ lực lượng công an trong công tác thực thi luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực 04 trường tiểu học. Hội thảo diễn ra tại 04 xã, phường với sự tham gia của lãnh đạo UBND xã, phường, Công an xã, phường, Đoàn thanh niên, Dân quân tự vệ, Dân phòng, Tổ dân phố, Ban Giám hiệu trường Tiểu học, Đội Cảnh sát giao thông thành phố Mỹ Tho, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang, Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang.

Hội thảo nhằm đạt mục tiêu mỗi xã, phường sẽ huy động được lực lượng địa phương hỗ trợ công an trong quá trình triển khai các hoạt động tổ chức, điều hòa giao thông, kiểm tra xử lý vi phạm các quy định về đội mũ bảo hiểm, tốc độ, sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các khuc vực trường học, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm có đông học sinh và phụ huynh. Kết thúc hội thảo mỗi xã, phường xác định được các lực lượng địa phương tham gia hỗ trợ công an trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại 04 khu vực trường học trong thời gian sắp tới.

Chuỗi hội thảo này là một trong những hoạt động quan trọng của Dự án “An toàn giao thông cho trẻ em tại thành phố Mỹ Tho – Giai đoạn 2”, với nguồn tài trợ của Quỹ Fondation Botnar và Hiệp hội An toàn Giao thông đường bộ toàn cầu.

#Botnar #ChildRoadSafetyChallenge #SavetheChildrenVietnam