CLOSING PROJECT SAVING CHILDREN’S LIVES IN VULNERABLE COMMUNITIES IN VIETNAM

Monday 13 December 2021

"The intervention of the project has significantly reduced the mortality rate in pathological infants, especially premature babies, as well as reduced the rate of cases of children having to be transferred to the upper line," said the Deputy Director of the Department of Health - Director of the Project Management Board in Yen Bai Province at the online dissemination workshop of the project " Saving children’s lives in vulnerable communities " that took place on December 10.  

High mountainous areas in 3 districts of Tram Tau, Mu Cang Chai and Van Chan in Yen Bai province recorded a very high rate of not having antenatal check-ups and giving birth at home. This is due to limitation in people's awareness and commune health's capacity, lack of medical equipment and facilities. From 2016 to 2021, sponsored by  GlaxoSmithKline (GSK), Save the Children and its partners implemented the project "Saving children’s lives in vulnerable communities ", focusing on improving maternal and newborn health care services at health centres in these three districts and Nghia Lo general hospital. 

After 5 years of implementation, we are pleased to recognize many positive changes in improving the health care of mothers and babies in the project area. During the five-year, hiatus since 2015, the obstetric surgery team of Tram Tau district health center has performed nearly 47 obstetric and gynecological surgery. In just 4 months from the end of 2020 to April 2021, 246 babies, including 50 premature and low-weight babies, were saved and treated at Nghia Lo hospital and Tram Tau district health center. In particular, The Nam Bung commune health station has successfully rescued anaphylaxis shock after vaccination in young children, handled falling births, postpartum hemorrhage intensive care to save the lives of both mother and child. Not only that, the knowledge and practice of   maternal and child health care among local mothers have also significantly improved in comparison with 2016 baseline results. 

At the workshop, Mr. Vuong Dinh Giap, Director of Progam Implementation, said  “The project has been carried out very comprehensively: we focused on communication, providing medical equipment, raising awareness and behavior of people and capacity building for medical staff. That is also the common approach of Save the Children when implementing projects. In the upcoming strategy, Save the Children commits to continue prioritizing maternal and child health care. We also focus on mental health, adolescent health, COVID-related and climate change-related health issues."

---------

TỔNG KẾT DỰ ÁN CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ EM TẠI CÁC ĐỊA BÀN KHÓ KHĂN  

"Can thiệp của dự án đã giúp giảm đáng kể tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh bệnh lý, đặc biệt là trẻ sơ sinh non tháng, cũng như giảm tỉ lệ các ca bệnh nhi phải chuyển lên tuyến trên." - đó là nhận xét của Phó Giám đốc Sở Y tế - Giám đốc Ban quản lý dự án tại tỉnh Yên Bái tại hội thảo trực tuyến tổng kết dự án “Chăm sóc sức khỏe trẻ em tại các địa bàn khó khăn”, diễn ra vào ngày 10 tháng 12 vừa rồi.  

Vùng núi cao ở 3 huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và Văn Chấn thuộc tỉnh Yên Bái ghi nhận tỷ lệ không khám thai trong thời gian mang thai và đẻ tại nhà rất cao. Nguyên nhân là do nhận thức của người dân và năng lực các trạm y tế xã còn hạn chế, thiếu thốn các thiết bị và cơ sở vật chất y tế. Từ năm 2016 đến 2021, được tài trợ từ tập đoàn GlaxoSmithKline (GSK),Tổ chức Cứu trợ Trẻ em thực hiện dự án“Chăm sóc sức khỏe trẻ em tại các địa bàn khó khăn”, tâp trung cải thiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại các trạm y tế, trung tâm y tế tại 3 huyện này và bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ.  

 

Sau 5 năm thực hiện dự án, chúng tôi rất vui mừng ghi nhận nhiều thay đổi tích cực trong việc cải thiện chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh tại địa bàn dự án.  Trong 5 năm, gián đoạn từ 2015, kíp phẫu thuật sản khoa của TTYT huyện Trạm Tấu đã thực hiện được gần 47 ca mổ Sản và phụ khoa. Chỉ riêng 4 tháng từ cuối năm 2020 đến tháng 4/2021, 246 trẻ sơ sinh, trong đó có 50 trẻ sinh non, nhẹ cân đã được cứu sống và điều trị tại BVĐKKV Nghĩa Lộ và TTYT huyện Trạm Tấu. Đặc biệt, trạm y tế xã Nậm Búng đã cấp cứu thành công ca sốc phản vệ sau tiêm vắc xin ở trẻ nhỏ, xử lý đẻ rơi, cấp cứu chảy máu sau để và cứu sống cả mẹ và con. Không chỉ thế, kiến thức và thực hành theo dõi sức khỏe khi mang thai và khi chăm sóc trẻ sơ sinh của các bà mẹ cũng đã tăng đáng kể so với năm 2016.  

 

Đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, ông Vương Đình Giáp - Giám đốc Thực hiện chương trình khẳng định: “Dự án đã thực hiện rất toàn diện: chúng ta tập trung truyền thông, cung cấp trang thiết bị y tế, nâng cao nhận thức, hành vi của người dân và xây dựng năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế. Đó cũng là cách tiếp cận chung của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em khi thực hiện các dự án. Trong chiến lược sắp tới, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp tục cam kết ưu tiên đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em. Ngoài ra chúng tôi cũng tập trung các vấn đề sức khỏe tâm thần, sức khỏe vị thành niên, các vấn đề sức khỏe liên quan đến COVID và biến đổi khí hậu.”