CASE STORY: Sketching your own dreams | Chắp tay bút, vẽ ước mơ

Friday 29 December 2023

Tu, 20 years old, has just earned the first amount of money in his life. A small amount but it means a lot to him and his family because he had put a lot of effort into “this work". 

Tu is very special. At the age of 6, Japanese encephalitis took away his ability to hear and speak. Although his family tried desperately, taking him for treatment everywhere, it could not change the harsh reality. From a healthy one, he became a deaf and mute child. “Every time I saw him trying to speak but not being able to, I could not hold my tears”, Tu’s mother recalls. 

Special circumstances prevented Tu from starting his studies like his peers. At the age of 10, his family sent him to a Specialized School for the Deaf, starting his schooling journey. It was challenging at first when Tu had to learn both the alphabet and the sign language.  

Thanks to the teachers' dedicated teaching and Tu's efforts, he gradually mastered sign language and then pursued regular school curriculum. Tu was especially interested in drawing though he only had one drawing lesson per week. He found joy in pencils and paper and enthusiastically supported his classmates in art sessions. He eagerly said that he would try to draw beautifully so that his pictures would be selected for the school’s calendar. His dream was drawing and becoming an artist. 

Like a miracle that made his wishes come true, Save the Children’s “Creating an enabling environment for Youth with Disabilities to access future work” project came to Tu’s school. Needs surveyed and applications for vocational training were opened for youth. Tu expressed his passion and desire to learn to draw and got supported. 

Tu and other 7 deaf youth were supported, and he chose to attend an Applied Arts class. He had the chance to learn about painting on items used in daily life such as keychains, shoes, canvas bags, and many other applicable products. Tu's mother, his family and friends were so glad that he had discovered his talent and had the chance to be supported and develop his skills and career development orientation. After two months, Tu brought home nearly 90 USD, the first money he had earned in his life from his artworks and happily showed it off to the family. 

Tu looks joyful and confident attending exhibitions with his friends and teachers, standing in the dissemination workshop and sharing his thoughts in front of more than 100 attendees. It is incredible to describe the joy and happiness of families of youth and children with disabilities when witnessing that journey.  

Securing a stable and decent future is still challenging for Tu and his peers, however, from now on, he knows that:“Those who strive to achieve their dreams with their best efforts will be rewarded with success.”

The project “Creating an enabling environment for Youth with Disabilities to access future work” is Save the Children’s approach targeting the youth with disabilitiesby equipping them with knowledge about career guidance and the labor market, training vocational skills, and connecting match jobs suitable to individual's needs and abilities.In last phase, the project has supported 300 young people to have access to career supports services and at the same time, connect with departments, businesses and vocational training school supporting youth with disabilities for sustainable employment opportunities. 

(*) Character's name has been changed for personal data protection purpose.

----------

Tú, năm nay 20 tuổi, vừa kiếm được số tiền đầu tiên trong đời. Một khoản tiền nho nhỏ, nhưng thật sự có ý nghĩa lớn lao với Tú và gia đình Tú vì anh đã nỗ lực rất nhiều để đạt được “thành quả” này.

Tú là một chàng trai đặc biệt. Năm 6 tuổi, bệnh viêm não Nhật Bản đã vĩnh viễn lấy đi khả năng nghe và nói của anh. Mặc dù gia đình đã cố gắng đưa đi chạy chữa khắp nơi, thực tế khắc nghiệt vẫn không thể thay đổi. Từ một đứa trẻ khỏe mạnh, Tú trở thành trẻ câm điếc. "Mỗi lần thấy con cố gắng nói mà không được, tôi lại trào nước mắt," mẹ Tú nhớ lại.

Hoàn cảnh đặc biệt khiến Tú không thể bắt đầu việc học như các bạn đồng trang lứa. Năm 10 tuổi, Tú được gửi vào trường Chuyên biệt Khiếm thính, bắt đầu hành trình đi học. Chặng đường khởi đầu thật khó khăn khi Tú vừa học bảng chữ cái, vừa phải học ngôn ngữ kí hiệu. 

Nhờ sự tận tình giảng dạy của thầy cô và nỗ lực của chính mình, Tú dần dần làm chủ ngôn ngữ kí hiệu, rồi theo đuổi việc học văn hóa. Tú đặc biệt có hứng thú với việc vẽ, dù chỉ được học vẽ một tiết mỗi tuần. Tú tìm thấy niềm vui khi vẽ, còn nhiệt tình hỗ trợ cả các em nhỏ trong lớp, khoe rằng sẽ cố gắng vẽ thật đẹp để được chọn tranh làm lịch. Theo đuổi học vẽ và trở thành họa sỹ là niềm ao ước của chàng trai trẻ.

Như một phép màu biến điều ước trở thành hiện thực, dự án "Thúc đẩy môi trường thuận lợi cho thanh niên khuyết tật tiếp cận cơ hội việc làm bền vững" của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã đến trường học của Tú, khảo sát nhu cầu và mở đơn đăng ký học nghề. Tú lập tức bày tỏ đam mê và nguyện vọng được học vẽ, và nhận được sự hỗ trợ từ dự án để thực hiện ước mơ. 

Không lâu sau, Tú cùng bảy bạn khiếm thính khác được tham gia học lớp Mỹ thuật Ứng dụng. Tại đây Tú được học nhiều về vẽ sản phẩm như móc khóa, vẽ giày, túi canvas, tranh trang trí và nhiều sản phẩm có tính ứng dụng khác. Gia đình Tú rất mừng vì anh khám phá ra năng khiếu của mình, và được dự án hỗ trợ để phát triển các kỹ năng và định hướng phát triển nghề nghiệp. Chỉ sau hai tháng, Tú cầm số tiền hai triệu năm trăm nghìn đồng về mừng vui khoe với gia đình, đây là số tiền đầu tiên anh kiếm được trong đời. 

Giờ đây Tú có thể tham dự các triển lãm với các bạn và cô giáo, tự tin khi đứng trước hội thảo của dự án, chia sẻ cảm nghĩ của mình tại một hội trường lớn với hơn 100 người tham dự. Không thể nào kể xiết niềm vui và hạnh phúc của những gia đình có con là thanh thiếu niên khuyết tật như gia đình Tú khi chứng kiến hành trình đó.

Việc đảm bảo một tương lai ổn định vẫn là một thách thức đối với Tú và các bạn đồng trang lứa, tuy nhiên, từ nay trở đi, anh biết rằng: “Những ai nỗ lực hết mình để đạt được ước mơ sẽ được đáp đền xứng đáng”.

Dự án "Thúc đẩy môi trường thuận lợi cho thanh niên khuyết tật tiếp cận cơ hội việc làm bền vững" là cách tiếp cận của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em hướng tới thanh thiếu niên khuyết tật thông qua việc trang bị cho các em kiến thức về hướng nghiệp và thị trường lao động, đào tạo kỹ năng nghề và kết nối việc làm phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân. Giai đoạn vừa qua, dự án đã hỗ trợ 300 thanh niên tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ nghề nghiệp, đồng thời kết nối với các sở, ngành, doanh nghiệp và trường dạy nghề hỗ trợ thanh niên khuyết tật có cơ hội việc làm bền vững.

(*) Tên nhân vật đã được thay đổi nhằm mục đích bảo vệ dữ liệu cá nhân.