Advance training of trainers on road safety for core teachers in My Tho city - Tien Giang province

Monday 15 March 2021
Following a series of the training courses in 2020, from March 11-13, 2021, Save the Children in collaboration with the Tien Giang Provincial Traffic Safety Committee, Tien Giang Department of Education and Training and the People’s Police Academy organized an advanced road safety training for 42 core teachers coming from 14 primary schools participating in the project “Making My Tho City Safe for the Journey to School – Phase 2”, funded by Fondation Botnar through the Global Road Safety Partnership (GRSP).
 
The training is one of the most important activities of the “Making My Tho City Safe for the Journey to School – Phase 2” project, which aims to strengthen and promote the quality of education activities on road safety for primary school children. The core teachers will be trained on advanced knowledge on road safety for children focusing on the following topics: Helmet use; Pedestrian safety; Bicycle safety; Vehicle safety (moped, motorcycle or car); High risk situations; and Traffic regulations and laws. After taking part in the advanced training, 42 core teachers will cascade the trainings for 600 teachers from the 14 project schools, out of which lessons and activities will be used in integrated lessons and extracurricular activities for students in grades 1-5.
 
These education activities on road safety for children carried out by teachers at schools done in conjunction with the road safety measures in the school zones carried out by the police and community task forces are critical components in the successful development and implementation of a safe school model that will keep children safe every day on their way to/from schools.
 
-------
KHÓA TẬP HUẤN NÂNG CAO VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG CHO GIÁO VIÊN NÒNG CỐT TẠI THÀNH PHỐ MỸ THO – TỈNH TIỀN GIANG
 
Nối tiếp khóa tập huấn đã tổ chức trong năm 2020, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp tục phối hợp với Ban ATGT tỉnh Tiền Giang, Sở GD – ĐT tỉnh Tiền Giang và Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức khóa tập huấn nâng cao về an toàn giao thông cho 42 giáo viên thuộc 14 trường tiểu học tham gia Dự án “An toàn giao thông cho trẻ em tại thành phố Mỹ Tho – giai đoạn 2”, từ ngày 11 – 13/3/2021 tại thành phố Mỹ Tho, với nguồn tài trợ của Quỹ Fondation Botnar và Hiệp hội An toàn Giao thông đường bộ toàn cầu.
 
Khóa tập huấn là một trong những hoạt động quan trọng của Dự án “An toàn giao thông cho trẻ em tại thành phố Mỹ Tho – giai đoạn 2”. Với mục tiêu tiếp tục tăng cường và phát huy chất lượng các hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho trẻ em tại các trường tiểu học tham gia dự án, các giáo viên nòng cốt sẽ được tập huấn nâng cao về những kiến thức liên quan đến an toàn giao thông cho trẻ em, tập trung vào các chủ đề: Đội mũ bảo hiểm; Đi bộ an toàn; Đi xe đạp an toàn; An toàn khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô; Các tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông và Các quy định về luật ATGT. Sau khi tham gia khóa tập huấn nâng cao dành cho giảng viên nguồn, 42 giáo viên nòng cốt sẽ triển khai lại các khóa tập huấn cho khoảng 600 giáo viên còn lại của 14 trường dự án để từ đó thực hiện các tiết học, hoạt động ngoại khóa về ATGT cho học sinh từ lớp 1 – 5.
 
Bên cạnh những hoạt động đảm bảo trật tự ATGT tại các cổng trường do lực lượng công an và lực lượng địa phương phối hợp thực hiện, hoạt động giáo dục ATGT cho trẻ em do giáo viên triển khai trong nhà trường được mong đợi sẽ mang đến hiệu quả tích cực, góp phần hướng tới xây dựng thành công mô hình trường học an toàn, đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia giao thông trên con đường đến trường mỗi ngày.