News

Wednesday 5 April 2023

Closing workshop for Phase 1 of “Child rights in Coffee sourcing sector in Dak Lak” project | Tổng kết Giai đoạn 1 dự án Tăng cường năng lực và thúc đẩy thực hành bảo vệ trẻ em trong sản xuất cà phê tại Đắk Lắk

On March 28th 2023, the closing workshop for Phase 1 of "Child rights in coffee sourcing sector in Dak Lak province” project was organized. The workshop was attended by representatives from Save the Children, Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs, Central Center for Rural Development, Dak Lak Province Project Management Board, relevant departments, project management committees of districts and communes, Vietnam Coffee and Cocoa Association, Sustainable Trade Initiative in Vietnam (IDH) and coffee enterprises in the area.
 
Wednesday 5 April 2023

CASE STORY: “Mom, what is it?” | “Mẹ ơi, đó là gì hả mẹ?”

A story of a mother who attended Save the Children's School Health and Nutrition training course in Tien Giang province.
--------------
Câu chuyện của một người mẹ đã tham gia khóa tập huấn về Sức khỏe và Dinh dưỡng học đường của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại tỉnh Tiền Giang.

Wednesday 5 April 2023

Child-led initiative under Sponsorship project in Lao Cai | Mô hình CLB Măng Non tại Lào Cai

Since 2021, Save the Children piloted the child-led initiative in 10 secondary schools in Lao Cai province.
-----------------
Mô hình Câu lạc bộ Măng non được Tổ chức Cứu trợ Trẻ em thử nghiệm tại 10 trường trung học cơ sở tại Lào Cai từ năm 2021.

Wednesday 5 April 2023

Child consultation activity – School counselling room| Hoạt động tham vấn trẻ em – Xây dựng phòng tư vấn tâm lý học đường

Child consultation activities on building school counselling room were organized in secondary schools in HCMC and Hanoi respectively on 3 March and 30 March 2023.
------------------
Hoạt động tham vấn trẻ em về xây dựng phòng tư vấn tâm lý học đường đã được tổ chức tại các trường THCS tại Tp.HCM và Hà Nội vào ngày 3/3 và 30/3/2023.

Wednesday 5 April 2023

"Safe back to school" project in pictures | Dự án “Môi trường học tập an toàn và chất lượng” qua tranh

“Safe back to School" project illustrated by a short comic through the story of a representative of Save the Children in Korea - the project’s donor.
---------------
Dự án “Môi trường học tập an toàn và chất lượng” minh họa bằng tranh qua câu chuyện của đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Hàn Quốc – nhà tài trợ dự án.

Pages