News

Monday 13 February 2017

LET’S GO AND SHARE TO SEE POSITIVE CHANGES

When assigned to be in charge of Parents’ Clubs of Tuoi Hoa preschool in Lang commune, Tay Giang district, Quang Nam province, Ms. Doan Thi Nga, the provincial excellent teacher with more than 13 years of teaching experience, had thought of many potential difficulties. She raised many questions for herself, such as: How to mobilize the full participation of parents in all club sessions? How to help them overcome the language and psychological barriers in order to understand and actively participate?

Monday 13 February 2017

HÃY ĐI VÀ CHIA SẺ ĐỂ NHÌN THẤY ĐỔI THAY

Khi được  phân công phụ trách Câu lạc bộ Cha mẹ của trường mầm non Tuổi Hoa - xã Lăng, huyện Tây Giang, Quảng Nam - cô Đoàn Thị Nga, giáo dạy giỏi cấp tỉnh với hơn 13 năm kinh nghiệm trong nghề,  đã hình dung ra bao nhiêu khó khăn trước mắt. Rất nhiều câu hỏi được cô đặt ra và trăn trở như: Làm thế nào để vận động cha mẹ tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt câu lạc bộ? Làm thế nào để họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và tâm lý để hiểu và tham gia tích cực? Làm sao để họ áp dụng, thực hành những gì đã học để giúp con làm quen với toán và đọc viết ở nhà?

Thursday 9 February 2017

HAPPINESS OF A CO TU MOTHER

Belonging to the 85% of Cotu poor households in Tay Giang District, Quang Nam province, Blup Thi Hum - 28 years old, lives with her husband and two children in Zo’ Ruot village, A Tieng Commune with main income source from agriculture. Briu Van Khuong is her second child. He was born at the 7th month, weighted 1,7 kg. As a result of premature birth, Khuong was dianogsed as a slow development child, especially in language and movement - this made Ms. Hum feel very sad and unconfident about her son going to pre-school.

Thursday 9 February 2017

NIỀM VUI CỦA BÀ MẸ CƠ TU

Nằm trong nhóm 85% hộ dân nghèo đồng bào Cơ Tu ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, chị Blúp Thị Hum, 28 tuổi, hiện đang sinh sống cùng chồng và hai con tại thôn Zờ’ Rượt, xã A Tiêng, với nguồn thu nhập chính của gia đình là từ việc canh tác nương rẫy.

Monday 16 January 2017

Flooded commune in Central Vietnam get supported with water filters funded by GSK via Save the Children

Thao’s family is a typical farmer household in Central region Vietnam. They have three children, a small piece of land for paddy rice, some chickens and one cow. Although life was at times not easy especially when her youngest son, 18 months, has congenital heart disease, Thao and her husband Luan are working hard to earn their living and support their children.

Pages