News

Monday 12 June 2023

“Bridging the digital divide for ethnic minority children” project closing workshop | Tổng kết Dự án “Nâng cao kỹ năng đọc viết cho trẻ em thiệt thòi thông qua tiếp cận công nghệ số”

On May 18, in Dien Bien Dong district, Save the Children and District Project management board organized the “Bridging the digital divide for ethnic minority children” project closing workshop. The project is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) from August 2021 to July 2023.
------------
Ngày 18/05/2023 tại huyện Điện Biên Đông- tỉnh Điện Biên, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và Ban Quản lý Dự án huyện tổ chức hội thảo tổng kết Dự án “Nâng cao kỹ năng đọc viết cho trẻ em thiệt thòi thông qua tiếp cận công nghệ số”. Dự án do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) tài trợ từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 7 năm 2023.

Monday 12 June 2023

"Safe School Common Approach Introduction” workshop and "Let's sail together" event in Quang Binh | Hội thảo Giới thiệu Mô hình Trường học an toàn và sự kiện "Cùng em ra khơi" tại Quảng Bình

On May 18, 2023, Save the Children and Quang Binh Department of Education and Training organized the “Safe School Common Approach Introduction” workshop and “Let’s sail together” communication event in Dong Hoi City.
----------
Vào ngày 18/5/2023, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đã tổ chức 2 sự kiện: Hội thảo Giới thiệu Mô hình Trường học an toàn và Ngày hội Truyền thông “Cùng em ra khơi” tại thành phố Đồng Hới.

Monday 12 June 2023

Vitamin Angels and National Institute of Nutrition’s visit to project areas in Son La | Vitamin Angels và Viện Dinh dưỡng Quốc gia thăm và làm việc tại địa bàn dự án tỉnh Sơn La

From April 24 to 27, 2023, Save the Children together with representatives of the Vietnam National Institute of Nutrition (NIN) and Vitamin Angels - an international non-profit organization on public health – visited and worked in Son La province. The delegation came to support and monitor vitamin A distribution activities for children at the health centers of Chieng Muon and Chieng Lao communes, Muong La district, as well as talk to pregnant women and new mothers in the area.
 
Monday 12 June 2023

Sharing and Learning workshop on supporting youth-led start-up initiatives | Hội thảo Chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

On April 12, 2023, Save the Children hosted the Sharing and Learning workshop on supporting youth-led start-up initiatives in Hanoi under the project “EU-Participate: Empowered CSOs and ethnic minority youth for active participation in decision making in Yen Bai, Vietnam” funded by the European Union.
--------------
Vào ngày 12/04/2023, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tổ chức Hội thảo Chia sẻ và Học hỏi kinh nghiệm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại Hà Nội trong khuôn khổ dự án "EU/SỰ THAM GIA: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế - xã hội tại Yên Bái, Việt Nam" do Liên minh châu Âu tài trợ.

Monday 12 June 2023

Launching workshop of Green School Project in Thua Thien Hue | Khởi động Dự án Trường học Xanh tại Thừa Thiên Huế

On April 6, 2023, the Launching workshop of the Green School project was organized in Thua Thien Hue province.
-----------
Hội thảo triển khai dự án Trường học xanh đã diễn ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 6/4/2023 vừa qua.

Pages