News

Tuesday 23 May 2017

"Respect! My body!" Booklet Launching event

Hanoi, 23 May 2017 – Today, the “Repect! My body!” booklet for grown-ups on how to talk with children about body boundaries and sexual abuse was officially introduced in an event hosted by Trung Hoa Secondary School, Cau Giay District, Hanoi. The event is jointly organized by the Swedish Embassy, Save the Children in Vietnam and Vietnam Programme for Internet and Society.

Tuesday 23 May 2017

Ra mắt cẩm nang "Hãy tôn trọng! Đây là cơ thể tôi!"

Hà Nội ngày 23 tháng 5 năm 2017 - Ngày hôm nay, "Hãy tôn trọng! Đây là cơ thể tôi! ", cẩm nang trò chuyện với trẻ về cơ thể, những giới hạn và phòng tránh xâm hại tình dục đã chính thức được giới thiệu trong một sự kiện được tổ chức tại trường THCS Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tuesday 25 April 2017

Behind Smiling Eyes

Taking a trip down memory lane, I remember nostalgically it was on a sunshine-filled afternoon during a trip to a mountainous commune that I met her – a 7-year-old girl with such a beautiful name, Yen, which means “peace” in Sino-Vietnamese. Sadly, her life is not as peaceful as that name…

Tuesday 4 April 2017

Fuji Xerox and Save the Children Launch the Inaugural “For the Children of Tomorrow” Learning Materials Project in Rural Central and North Vietnam

First Industry Collaboration that Provides Quality Educational and Age-appropriate Reading Materials to Ethnic minority Children with Limited Education Access

Monday 3 April 2017

Fuji Xerox và Tổ Chức Cứu Trợ Trẻ Em khởi động dự án trao tặng tài liệu học tập “Vì thế hệ tương lai” ở các tỉnh vùng sâu miền Trung và Tây Bắc Việt Nam

 

 

 

Dự án liên kết doanh nghiệp đầu tiên trao tặng sách truyện với nội dung giáo dục cao và phù hợp với lứa tuổi cho trẻ em dân tộc thiểu số tại những địa phương còn thiếu thốn điều kiện học tập.

 

Pages