News

Tuesday 25 April 2017

Behind Smiling Eyes

Taking a trip down memory lane, I remember nostalgically it was on a sunshine-filled afternoon during a trip to a mountainous commune that I met her – a 7-year-old girl with such a beautiful name, Yen, which means “peace” in Sino-Vietnamese. Sadly, her life is not as peaceful as that name…

Tuesday 4 April 2017

Fuji Xerox and Save the Children Launch the Inaugural “For the Children of Tomorrow” Learning Materials Project in Rural Central and North Vietnam

First Industry Collaboration that Provides Quality Educational and Age-appropriate Reading Materials to Ethnic minority Children with Limited Education Access

Monday 3 April 2017

Fuji Xerox và Tổ Chức Cứu Trợ Trẻ Em khởi động dự án trao tặng tài liệu học tập “Vì thế hệ tương lai” ở các tỉnh vùng sâu miền Trung và Tây Bắc Việt Nam

 

 

 

Dự án liên kết doanh nghiệp đầu tiên trao tặng sách truyện với nội dung giáo dục cao và phù hợp với lứa tuổi cho trẻ em dân tộc thiểu số tại những địa phương còn thiếu thốn điều kiện học tập.

 

Monday 13 February 2017

LET’S GO AND SHARE TO SEE POSITIVE CHANGES

When assigned to be in charge of Parents’ Clubs of Tuoi Hoa preschool in Lang commune, Tay Giang district, Quang Nam province, Ms. Doan Thi Nga, the provincial excellent teacher with more than 13 years of teaching experience, had thought of many potential difficulties. She raised many questions for herself, such as: How to mobilize the full participation of parents in all club sessions? How to help them overcome the language and psychological barriers in order to understand and actively participate?

Monday 13 February 2017

HÃY ĐI VÀ CHIA SẺ ĐỂ NHÌN THẤY ĐỔI THAY

Khi được  phân công phụ trách Câu lạc bộ Cha mẹ của trường mầm non Tuổi Hoa - xã Lăng, huyện Tây Giang, Quảng Nam - cô Đoàn Thị Nga, giáo dạy giỏi cấp tỉnh với hơn 13 năm kinh nghiệm trong nghề,  đã hình dung ra bao nhiêu khó khăn trước mắt. Rất nhiều câu hỏi được cô đặt ra và trăn trở như: Làm thế nào để vận động cha mẹ tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt câu lạc bộ? Làm thế nào để họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và tâm lý để hiểu và tham gia tích cực? Làm sao để họ áp dụng, thực hành những gì đã học để giúp con làm quen với toán và đọc viết ở nhà?

Pages