WORKSHOP ON SHARING THE RESULTS OF YOUNG VOICES IN VIETNAM SURVEY REPORT IN HANOI

Wednesday 31 March 2021
On March 22, Save the Children and the Management and Sustainable Development Institute (MSD) in collaboration with the Department of Children - Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs successfully organized a workshop to share the results of the Young Voices in Vietnam survey at Nam Tu Liem Secondary School. The event welcomed high-level representatives of the Committee for Culture, Education, Youth, Adolescents and Children- National Assembly, Department of Children - Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs, Department of Information Security - Ministry of Information and Communications, Nam Tu Liem District Education and Training Office, teachers, parents, and nearly 700 students from Nam Tu Liem and Nguyen Dinh Chieu secondary school.
 
 
 
The workshop introduced 15 key findings of the report and shared the results of using the findings to develop national policies for children. The second part of the workshop was the dialogue between children and representatives of departments, agencies, organizations and schools. The workshop received many opinions, questions raised by the students on topics of school bullying, protecting children on the internet, and physical and humiliating punishment against children at home, participation and voice of children in deciding on issues related to them in the family, gender equality, and psychological support for children to name a few.
 
 
“Students learn about children's rights, parents may know, but parents rarely let children exercise their right to freedom of expression, if their parents speak and their children feedback, their parents say they are unfilial. I see children have children's rights but their rights have not been implemented. "- a student in Nguyen Dinh Chieu Secondary School shared.
 
"Sometimes my parents make wrong decisions, but if I share my ideas, they say that I am unfilial, they often use punishment, then I can only keep quiet or follow them." a student in Nam Tu Liem Secondary School shared.
 
Ms. Nguyen Thi Nga, Deputy Director of the Department of Children, shared: “Children's participation is always a priority in the activities of the Department of Children. We highly appreciate the Young Voices in Vietnam survey results, contributing to the development and completion of action programs for children. Children's right to participate should be complemented by models that promote children's participation in the community, in the family, in schools, not only in Hanoi, but also in all provinces across the country. In the coming period, we will pay more attention to building activities for parents and caregivers so that parents also learn how to listen, respect and ensure their children’s rights. We together with other government agencies, schools, and partners from social organizations are willing to continue to listen to young voices to promote the realization of the Vietnamese children’s rights to participation. "
 
 
The series of workshops to share the results of Young Voices in Vietnam survey report will continue in Hai Phong, Lao Cai, Hue, Dak Lak, Ho Chi Minh City and Tien Giang in April 2021. Children's voices will be collected and submitted to relevant duty bearers to develop programs to ensure children's participation and children’s voice in their own issues.
 
 
The workshop is a part of the SIDA-funded project, “Strengthening Capacity of Civil Society Organizations on Child Rights Governance” implemented by MSD and other partners with Save the Children’s support. The overall objective of the project is a society where Civil Society Organizations (CSOs) have developed their skills and State actors have systematic dialogues with them in order to act towards gaps identified in the United Nations Convention on the Rights of the Child concluding observations.
 
Spare some time to look at the Young Voices in Vietnam survey report at:
--------------
HỘI THẢO CHIA SẺ KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIẾNG NÓI TRẺ EM VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
 
Ngày 22/3 vừa qua, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) đã phối hợp với Cục Trẻ em – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức thành công Hội thảo Chia sẻ kết quả Báo cáo Tiếng nói Trẻ em Việt Nam tại trường THCS Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hội thảo có sự tham gia của đại diện Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, Cục Trẻ em – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm, giáo viên, đại diện phụ huynh và gần 700 học sinh trường THCS Nam Từ Liêm và THCS Nguyễn Đình Chiểu.
 
 
Hội thảo đã giới thiệu 15 kết quả nổi bật của khảo sát và chia sẻ quá trình báo cáo đã được sử dụng để tham vấn và xây dựng các chính sách quốc gia về trẻ em. Phần thứ hai của hội thảo là Đối thoại giữa trẻ em và đại diện các ban ngành, đơn vị, tổ chức và nhà trường. Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến, câu hỏi, vấn đề từ các em học sinh về chủ đề bắt nạt học đường, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, trừng phạt thể chất và tinh thần đối với trẻ em tại gia đình, sự tham gia và tiếng nói của trẻ em trong việc đưa ra quyết định cho các vấn đề liên quan tới trẻ, bình đẳng giới, hỗ trợ tâm lý cho trẻ em...
 
 
“Học sinh được học về Quyền trẻ em, bố mẹ có thể biết, nhưng bố mẹ rất ít khi cho trẻ thực hiện quyền tự do ngôn luận, nếu bố mẹ nói mà con nói lại thì bố mẹ kêu là bất hiếu. Em thấy quyền trẻ em có nhưng chưa được lan tỏa, chưa được thực hiện.” - Em M.T – Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu chia sẻ.
 
“Bố mẹ nhiều khi cũng làm sai, nhưng nếu mình nói lại bố mẹ lại bảo là bất hiếu, bố mẹ cũng hay sử dụng các hình thức trừng phạt khiến mình chỉ có thể im lặng hoặc làm theo bố mẹ.” Em T.Đ, trường THCS Nam Từ Liêm chia sẻ.
 
Bà Nguyễn Thị Nga, phó Cục trưởng Cục trẻ em chia sẻ: “Sự tham gia của trẻ em luôn là nội dung ưu tiên trong các kế hoạch hoạt động của Cục Trẻ em. Chúng tôi đánh giá cao các kết quả Báo cáo Tiếng nói trẻ em Việt Nam đã cung cấp, góp phần vào việc xây dựng và hoàn thiện các chương trình hành động vì trẻ em. Quyền tham gia của trẻ em cần được bổ sung bằng các mô hình thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong cộng đồng, trong gia đình, trong nhà trường, không chỉ ở Hà Nội mà còn ở mọi tỉnh thành trên cả nước. Trong giai đoạn tới, chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng các hoạt động dành cho các bậc phụ huynh, người chăm sóc trẻ để bố mẹ cũng phải học hỏi, học cách lắng nghe, tôn trọng và đảm bảo quyền của con em mình. Chúng tôi luôn cùng các cơ quan quản lý nhà nước khác, trường học, các đối tác là các tổ chức xã hội sẵn sàng tiếp tục lắng nghe, tiếp thu và hành động để thúc đẩy thực hiện quyền tham gia của trẻ em Việt Nam.”
 
 
Chuỗi hội thảo chia sẻ kết qủa Báo cáo Tiếng nói của Trẻ em Việt Nam sẽ tiếp tục được tổ chức tại Hải Dương, Lào Cai, Huế, Đăk Lăk, tp. Hồ Chí Minh và Tiền Giang trong tháng 4 năm 2021. Các ý kiến của trẻ sẽ được thu thập và gửi cho các bên liên quan để xây dựng các chương trình thúc đẩy sự tham gia và tiếng nói của trẻ em trong các vấn đề của chính các em.
 
 
Hội thảo là một hợp phần của dự án “Tăng cường năng lực của các tổ chức xã hội dân sự về quản trị quyền trẻ em” do SIDA tài trợ, được MSD và các đối tác khác thực hiện với sự hỗ trợ của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em. Mục tiêu của sự án nhằm tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, tạo không gian đối thoại cùng các cơ quan Nhà nước để góp phần thực hiện các khuyến nghị được nêu trong Công ước Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em.
 
 
Tham khảo Báo cáo Tiếng nói Trẻ em Việt Nam tại: https://resourcecentre.savethechildren.net/.../young...