VIDEO CONTEST IN TEACHING AND LEARNING ACTIVITIES AT HOME FOR PRESCHOOL CHILDREN AND PARENTS - VIDEO CONTEST CEREMONY AND CLOSING WORKSHOP

Monday 12 April 2021
On April 10, 2021, with the generous support of SC Johnson, Save the Children and Hai Phong Department of Education and Training have successfully organized the closing workshop and the awarding ceremony of VIDEO Contest in Teaching and Learning Activities at Home for Preschool Children and Parents.
 
 
Launched in mid-February 2021, the VIDEO Contest in Teaching and Learning Activities at Home for Preschool Children and Parents aims to raise the public’s awareness about the importance of caregiver’s role in educating and supporting their children’s development at An Duong district, Hai Phong city.
 
 
Throughout the contest, we have received more than 80 videos, with a diverse variety of topics. After two rounds of judging, Ms. Vu Hong Nhung has won the First Prize. "My daughter and I made a video with content to learn some fruits. Through the process of video making, we're more close-knit. Furthermore, my daughter is more confident and gets to know about the world around her” Ms. Nhung shared. Congrats! Other prizes have been awarded to Mr. Le Trung Tien, Ms. Nguyen Thi Lien, Ms. Vuong Thi Quynh, Ms. Dang Thu Hien, Ms. Do Thi Hue, Ms. Nguyen Thi Tuoi.
 
 
"I thought that education for children was the teacher's role. However, through the project, I realized my responsibility in the development of my children. Sometimes, my daughter doesn't cooperate but luckily I always have the teacher at school as well as Save the Children to help me and my family" Mr. Tien shared.
 
 
We hope that after this contest, caregivers in Hai Phong and across Vietnam recognize the importance of their roles in children’s care and education. Besides, through the contest, Save the Children hopes to create a forum where caregivers practice to improve knowledge and skills gained by watching and listening the online video and audio library of learning and play activities at home between parents and children made by the project.
 
---------------
TỔNG KẾT CUỘC THI: VIDEO VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ VUI CHƠI CỦA PHỤ HUYNH CÙNG HỌC SINH MẦM NON VÀ TỔNG KẾT HỢP PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI LIỆU HỌC TẬP
 
Ngày 10/4/2021, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng và sự tài trợ của SC Johnson đã tổ chức thành công hội thảo tổng kết và lễ trao giải cuộc thi video về hoạt động dạy học và vui chơi của phụ huynh cùng học sinh mầm non.
 
 
Cuộc thi được phát động từ giữa tháng 2 năm 2021, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của người chăm sóc trẻ trong việc dạy dỗ và khuyến khích sự phát triển của trẻ thông qua các trò chơi và hoạt động học tập tại nhà ở quận An Dương, Hải Phòng.
 
 
Qua cuộc thi, chúng tôi đã nhận được hơn 80 bài tham dự với nhiều chủ đề khác nhau. Sau hai vòng đánh giá, xin chúc mừng chị Vũ Hồng Nhung đã xuất sắc giành giải nhất trong cuộc thi. “Hai mẹ con tôi đã tham gia cuộc thi với nội dung tìm hiểu về một số loại hoa quả. Thông qua quá trình làm video, gia đình tôi gắn kết với nhau. Con tôi tự tin hơn và hiểu biết nhiều hơn về thế giới xung quanh” chị Nhung chia sẻ. Và chúc mừng anh Lê Trung Tiện, chị Nguyễn Thị Liên, chị Vương Thị Quỳnh, chị Đặng Thu Hiền, chị Đỗ Thị Huệ, chị Nguyễn Thị Tươi cũng đã đạt được giải thưởng trong cuộc thi.
 
 
"Trước giờ tôi nghĩ giáo dục con là vai trò của giáo viên. Tuy nhiên thông qua dự án, tôi nhận ra trách nhiệm của mình trong sự phát triển của con cái. Đôi khi con gái tôi không hợp tác nhưng may mắn là tôi luôn có giáo viên ở trường và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em luôn ở bên để giúp đỡ” anh Tiến chia sẻ.
 
 
Chúng tôi hy vọng rằng qua cuộc thi này, người chăm sóc trẻ ở Hải Phòng và các tỉnh thành ở Việt Nam nhận ra tầm quan trọng của họ tới việc chăm sóc và giáo dục trẻ. Đồng thời, tạo ra một diễn đàn, nơi người chăm sóc trẻ có thể thực hành và nâng cao kiến thức, kỹ năng thông qua xem và lắng nghe thư viện video trực tuyến về các hoạt động học tập và vui chơi tại nhà giữa cha mẹ và trẻ em được thực hiện bởi dự án.
 
#SavetheChildrenVietnam #SCJohnson