Severe floods affecting vulnerable households in Central Vietnam

Monday 7 December 2020
We met Mrs. Gioi, 65 years old, at the head-office of Tan Ninh commune’s People's Committee where people were temporarily taking shelter due to the recent floods. Mrs. Gioi lives in the low-lying The Loc village, Tan Ninh commune, Quang Binh province. In this area, there are many places where the floodwater level remained over three meters high for more than seven days.
 
 
There are five people in her family. During the flood, her son was working in Da Nang and could not return in time to help his family evacuate. Mrs. Gioi’s daughter-in-law has a physical disability and two young children (aged 3 and 1). Therefore, when the water flooded into the house at over-three-meters, her family was not prepared. Their small assets including 40 chickens, 1.2 tons of rice, a television and a refrigerator were swept away by the flood or damaged by floodwater.
 
“The water rose so quickly and suddenly. We were just thinking about saving ourselves. Worst case scenario, if no one came to help us, I was thinking about tying everyone together so we would not lose each other in the floodwater,” Mrs. Gioi said.
 
Ms. Gioi's family is one of more than 100,000 households in Quang Binh that have been severely affected by the floods in October 2020. More than 32,000 of these households had to be evacuated. More than ever, they need urgent support to help them recover and get their lives back on track so they do not fall deeper into poverty due to these natural disasters.
 
Save the Children is conducting rapid flood damage and needs assessment to address challenges faced by families and communities like Mrs. Gioi’s, so that immediate and appropriate support can be delivered.
 
 
Lũ lụt làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hộ dân ở miền Trung Việt Nam.
 
Chúng tôi gặp Bà Nguyễn Thị Giới, 65 tuổi tại trụ sở Uỷ Ban nhân dân xã Tân Ninh – điểm sơ tán người dân do lụt. Thôn Thế Lộc xã Tây Ninh- tỉnh Quảng Bình nơi bà sinh sống có địa hình thấp trũng, là một trong những địa điểm ngập lụt sâu dài ngày, nhiều nơi mực nước cao trên 3 mét trong trong 7 ngày liền.
 
Gia đình bà có 5 người, lúc xảy ra ngập lụt, con trai đi làm công nhân ở Đà Nẵng không về kịp. Bà tuổi không còn trẻ, con dâu bà bị khuyết tật (liệt tay phải); 2 cháu còn nhỏ (3 tuổi và 1 tuổi). Bởi vậy khi nước tràn vào nhà, ngập đến hơn 3m, những người yếu thế trong gia đình không có khả năng ứng phó. Gia sản nhỏ bé của gia đình bà với 40 con gà, 1,2 tấn lúa, ti vi và tủ lạnh, thứ bị lũ cuốn trôi, thứ đã bị nước lũ làm hư hỏng.
 
“Nước lên nhanh và đột ngột quá, lúc đó chúng tôi chỉ suy nghĩ làm thế nào để bảo toàn tính mạng. Thậm chí, tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là nếu không có người kịp đến hỗ trợ thì trói cả nhà lại trong dòng lũ giữ để có thể bên nhau”- Bà Giới kể lại.
 
Gia đình bà Giới là một trong hơn 100.000 hộ gia đình ở Quảng Bình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lụt trong tháng 10 năm 2020, trong đó hơn 32.000 hộ phải sơ tán do lụt. Hơn lúc nào hết, các hộ gia đình này cần được hỗ trợ kịp thời các điều kiện thiết yếu để sớm ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế, tránh rơi vào nghèo đói sau thiên tai.
 
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đang tiến hành đánh giá nhanh thiệt hại do lũ lụt để giúp giải quyết kịp thời và phù hợp những thách thức mà các hộ gia đình như bà Giới cũng như cộng đồng đang phải đối mặt.