SAVE THE CHILDREN SUPPORTS SCHOOL SUPPLIES AND PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT FOR STUDENTS IN QUANG BINH PROVINCE

Thursday 6 October 2022

In early September, under the framework of the "Safe back to school" project (SB2S), Save the Children and the Quang Binh Department of Education and Training provided gift sets of stationary and learning equipment for the 200 most disadvantaged students in the area. In addition, the SB2S project also presented protective and sanitary equipment to teachers and students of 12 primary schools under the project.

The project learning kits, which include backpacks, notebooks, pencil cases, rulers, lamps, drawing colors, pencils, pencil sharpeners, will be a timely encouragement for disadvantaged students in the new school year. Furthermore, in order to prepare for the upcoming typhoon season in Quang Binh, SB2S project also supported a total of 480 sets of raincoats and 480 rubber boots for teachers, along with garbage shovels, sweeping brooms, water buckets, brushes for 12 primary schools in Bo Trach and Quang Trach districts, Quang Binh province.

Through the project, we hope to support students in Quang Binh province to maintain their quality access to education and safely return to school regardless of any circumstances.

-----

TỔ CHỨC CỨU TRỢ TRẺ EM HỖ TRỢ DỤNG CỤ HỌC TẬP VÀ TRANG THIẾT BỊ BẢO HỘ CHO HỌC SINH QUẢNG BÌNH

Vào đầu tháng 9, trong khuôn khổ dự án “Môi trường học tập an toàn và chất lượng”, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình trao bộ quà tặng dụng cụ học tập cho 200 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, dự án còn trao tặng trang thiết bị bảo hộ và vệ sinh cho tập thể giáo viên và học sinh 12 trường tiểu học thuộc dự án.

Bộ dụng cụ học tập bao gồm balo, vở, hộp bút, thước kẻ, đèn học, màu vẽ, bút chì, gọt bút chì. Đây là những sự động viên kịp thời với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khi bước vào năm học mới. Ngoài ra, nhằm chuẩn bị cho mùa mưa bão sắp tới tại Quảng Bình, dự án hỗ trợ 480 bộ áo mưa và 480 ủng cao su cho các thầy cô giáo, cùng xẻng hót rác, chổi quét nhà, xô đựng nước, bàn chải cho 12 trường tiểu học tại hai huyện Bố Trạch và Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Thông qua dự án, chúng tôi mong muốn sẽ chung tay góp phần giúp các em học sinh tại tỉnh Quảng Bình duy trì việc học tập và trở lại trường trong bất kì hoàn cảnh nào.