Save the Children sponsors the workshop for journalists on the role of Media and Journalism in Child Protection

Thursday 9 January 2020

On August 8th 2019, Management and Sustainable Development (MSD), with financial and technical support from Save the Children, co-hosted with the Department of Child Affairs – MOLISA, and ILO a training workshop for journalists on the role of Media and Journalism in Child Protection.

The workshop focused on legal framework on child rights and child protection, principles of protecting children’s privacy, including responsibilities, ethics and skills for journalists. The impact and role of social media, mass media and all other stakeholders are also vital in child protection. We welcomed active participation from Mr. Dang Hoa Nam (Head of Department of Child Affairs, MOLISA) and Ms. Nguyen Thi Nga (Deputy Head of the Department of Child Affairs, MOLISA), Dr. Ho Bat Khuat (Journalist), Mr. Nguyen Dinh Thanh (co-founder of Elite PR school), representatives from the School of Law – Vietnam National University and more than 20 journalists in Ho Chi Minh City. The group then discussed questions and concerns in order to find the best solution for children. Participants thoroughly discussed concerns like how to protect children’s right to privacy when publishing news on any children’s issues, or the risks of using social pressure to deal with child abuse/child rights violation cases. All children deserve to have all of their rights respected and protected in any circumstances, and all of us have a part to play.

 

Vào ngày 8/8/2019, Viện nghiên cứu phát triển bền vững (MSD), với sự hỗ trợ ngân sách và kĩ thuật từ Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, phối hợp cùng Cục Trẻ em - Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) để tổ chức hội thảo tập huấn cho các nhà báo về vai trò và trách nhiệm của Truyền thông và Báo chí trong công tác Bảo vệ Trẻ em.

Nội dung chính của hội thảo xoay quanh khung pháp lý về quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em; các nguyên tắc bảo vệ sự riêng tư của trẻ bao gồm: trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và kĩ năng cho các nhà báo. Sự ảnh hưởng và vai trò của mạng xã hội, truyền thông và tất cả những bên liên quan cũng là điều quan trọng trong việc bảo vệ trẻ em. Tham dự buổi tập huấn có ông Đặng Hoa Nam (Cục trưởng Cục Trẻ em), bà Nguyễn Thị Nga (Phó Cục trưởng Cục Trẻ em), nhà báo - tiến sĩ Hồ Bất Khuất, ông Nguyễn Đình Thành (đồng sáng lập trường Elite PR), đại diện trường đại học Luật - Đại học Quốc gia và hơn 20 nhà báo từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều câu hỏi, chủ đề đã được thảo luận để tìm ra những giải pháp tốt nhất cho trẻ em. Quan trọng hơn nữa, tất cả đã cùng thảo luận sâu về những mối lo ngại như làm cách nào để bảo vệ quyền riêng tư của trẻ khi đăng tin về các vấn đề trẻ em gặp phải, hay những nguy cơ khi dùng sức ép xã hội để xử lí những trường hợp lạm dụng trẻ hoặc vi phạm quyền trẻ em.
Quyền trẻ em phải được tôn trọng và bảo vệ trong bất cứ hoàn cảnh nào, và tất cả chúng ta đều có trách nhiệm trong việc đó. Vì Mọi Trẻ Em!