Save the Children co-hosts the sixth National Child Forum

Thursday 9 January 2020

Save the Children with support from IKEA, is proud to be a co-sponsor of the sixth National Child Forum, taking place this week in Hanoi with the theme of "Children about Children's Affairs". This is an exciting week for children and youth from across Vietnam.

There are 169 children from 42 provinces and cities participating in the Forum activities, including children in special circumstances from SOS Village, Thuy An Rehabilitation Center and Children’s Council from Hanoi, Ho Chi Minh city, Quang Ninh and Binh Dinh. The key topics discussed during two days of group work include prevention of child violence, child abuse, and child injuries; how to be safe online; and ethical & life skills education for children. Once again, the voices of children are being listened to and respected, and tomorrow they will meet to discuss their suggestions and key messages to the National Assembly, the Government, Ministries and organizations working for children across the country.

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cùng với sự hỗ trợ từ IKEA, tự hào là đơn vị đồng tài trợ của Diễn đàn Trẻ em Quốc gia lần thứ 6 diễn ra từ ngày 15-17/8 ở Hà Nội với chủ đề “Trẻ em với các vấn đề của trẻ em”. Đây là một tuần lễ vô cùng thú vị với trẻ em và thiếu niên khắp lãnh thổ Việt Nam. Tham gia diễn đàn năm nay có 169 em đến từ 42 tỉnh thành, trong đó có các em có hoàn cảnh đặc biệt ở Làng trẻ em SOS, Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An và Hội đồng Trẻ em ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và Bình Định. Những chủ đề chính được đưa vào thảo luận nhóm bao gồm phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ; an toàn trên môi trường mạng và giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng sống cho trẻ em. Một lần nữa, ý kiến của các em đã được lắng nghe và tôn trọng, và đặc biệt, vào ngày mai, các em sẽ gặp gỡ, đối thoại và trao các thông điệp, kiến nghị của Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 6 đến Lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, các bộ, ngành, tổ chức.