Project “Strengthening Risk Communication and Community Engagement (RCCE) for COVID-19” Closing Workshop

Wednesday 30 September 2020

On 25 September, the Ministry of Health in collaboration with Save the Children organized the closing workshop for the project “Strengthening Risk Communication and Community Engagement (RCCE) for COVID-19” under Breakthrough ACTION (BA), funded by the United States Agency for International Development (USAID). About 80 representatives from the Ministry of Health, USAID, Save the Children, local partners from five targeted provinces (Son La, Yen Bai, Quang Binh, Quang Tri, Can Tho) and other international organizations participated in this workshop.

The project has conducted a variety of activities to develop communication materials and more effectively engage communities in COVID-19 prevention. The project has developed TV spots, radio spots and posters in ethnic minority languages in five provinces, and added sign language to TV spot based on Vietnamese ones from Ministry of Health to ensure that all key messages are accessible in those communities.

In addition, health dialogues have been conducted in villages, household visits have been done and COVID-19 prevention content has been integrated in classes with more than 12,500 school children and 16,000 community members joining our communication campaign on COVID-19 in their respective communes and schools. One key project component is rumor monitoring, which has been done regularly to understand more about community members’ perceptions and behaviors related to COVID-19 prevention and use this information to design accurate and targeted communication messages.

The strong partnerships from national to commune levels has shown that with effective communication and community engagement, together, we can fight against COVID-19!

---

Vào ngày 25 tháng 9, Bộ Y tế phối hợp cùng Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tổ chức Hội thảo tổng kết dự án “Tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng (RCCE) trong phòng ngừa rủi ro dịch bệnh COVID-19”. Dự án thuộc khuôn khổ chương trình Breakthrough ACTION (BA), được cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hỗ trợ tài chính. Tham dự hội nghị có hơn 80 đại biểu từ Bộ Y tế, USAID, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, đối tác địa phương tại 05 tỉnh dự án (Sơn La, Yên Bái, Quảng Bình, Quảng Trị, Cần Thơ) và các tổ chức quốc tế.

 

Dự án đã triển khai nhiều hoạt động nhằm phát triển các tài liệu truyền thông và thu hút một cách hiệu quả sự tham gia của cộng đồng vào nỗ lực phòng chống dịch. Một trong những hoạt động là thiết kế các áp phích và phát sóng nhiều bản tin truyền hình, truyền thanh mang thông điệp phòng chống dịch bằng tiếng dân tộc tại 5 tỉnh dự án. Đồng thời, dự án bổ sung ngôn ngữ ký hiệu vào các bản tin truyền hình của Bộ Y tế để tăng khả năng tiếp cận và kịp thời nắm bắt thông tin của người dân.

 

Bên cạnh đó, nhiều đợt thăm hộ gia đình kết hợp đối thoại sức khỏe cũng được tổ chức ở các thôn, bản. Nhằm truyền tải rộng rãi thông điệp phòng chống dịch COVID-19, dự án đã tổ chức các buổi truyền thông tập thể lồng ghép vào các tiết học cho hơn 12,500 học sinh. Chiến dịch truyền thông của chúng tôi đã nhận được sự tham gia từ 16,000 người dân trong cộng đồng. Một trong những hợp phần chính của dự án là hoạt động giám sát tin đồn, được thực hiện thường xuyên để hiểu rõ nhận thức và hành vi của cộng đồng trong công tác phòng chống dịch, từ đó xây dựng các thông điệp và hoạt động phù hợp. 

Sự hợp tác chặt chẽ giữa các cấp, ngành địa phương đã cho thấy hiệu quả trong công tác truyền thông và gắn kết cộng đồng. Cùng nhau, chúng ta có thể đẩy lùi đại dịch!